Diversiteit

De samenleving veerkrachtig maken tegen polarisatie

OmschrijvingIn het maatschappelijk debat over integratie en migratie ligt de nadruk steeds meer op extremen: zwart versus wit, links versus rechts. Uit onderzoek van Kennisplatform Integratie & Samenleving blijkt echter dat een grote meerderheid van de bevolking genuanceerd denkt over integratie en migratie. Deze groep wordt ook wel het ‘redelijke midden’ genoemd. We brengen in beeld welke interventies werken om dit ‘redelijke midden’ veerkrachtig te maken tegen ontwrichtende polarisatie.

Gemeenten worstelen met de vraag hoe zij (wederzijdse) vooroordelen, stereotypering en discriminatie in een vroeg stadium kunnen voorkomen. Ze zoeken naar manieren om polarisatie tussen groepen te verminderen en tegelijkertijd gelijke kansen voor individuen te bevorderen. Het besef groeit dat men zich hiervoor niet moet richten op de extremen aan weerzijden van het maatschappelijke debat. Om polarisatie te voorkomen en tegen te gaan, moet men juist inhaken op de brede diversiteit aan meningen, nuances en identiteiten van het ‘redelijke midden’. We brengen in kaart welke methoden of interventies werken om deze groep aan te spreken. Dit zijn bijvoorbeeld methodes als Dare to be Grey en Deep Democracy. Daarnaast maken we inzichtelijk hoe gemeenten acties en sociale initiatieven van burgers in goede banen kunnen leiden en kunnen ondersteunen, zodat deze niet uitmonden in spanningen en confrontaties.
OpdrachtgeverKennisplatform Integratie & Samenleving
Gereed in 2018
Meer weten?Kijk op de projectpagina van het kennisplatform of neem contact op met Ron van Wonderen .

Contactpersoon

Drs. Ron van Wonderen