Seksueel en huiselijk geweld

Achterlating in land van herkomst

OmschrijvingHet komt steeds vaker voor dat ouders met een migratieachtergrond hun kinderen achterlaten in het land van herkomst. Welke motieven hebben deze ouders hiervoor? En hoe kunnen professionals tijdig inspelen op de signalen?

Uit eerder onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut blijkt dat handelsverlegenheid bij opvoedkwesties een aanleiding kan zijn voor achterlating. Sommige ouders met een migratieachtergrond vinden het moeilijk om te zien hoe hun kinderen beïnvloed worden door westerse normen en waarden. Ze zijn bijvoorbeeld van mening dat hun dochters zich te vrij gedragen. Of ze zien de homoseksuele gevoelens van hun kind als wangedrag. Ouders weten vaak niet hoe ze met dit soort kwesties om moeten gaan en zien achterlating als een uitweg. In dit onderzoek interviewen wij slachtoffers van achterlating en professionals die hiermee te maken hebben. We brengen in kaart welke motieven voor achterlating er bestaan in relatie tot opvoedkwesties, en hoe hier vroegtijdig op in te spelen is. We ontwikkelen een brochure met handvatten voor professionals om achterlating vroegtijdig te signaleren en ouders op tijd door te verwijzen naar hulpverlening rondom opvoedkwesties.
Opdrachtgever Kennisplatform Integratie & Samenleving
Gereed in 2018
Meer weten? Kijk op de projectpagina van het kennisplatform of neem contact op met Eliane Smits van Waesberghe .