Seksueel en huiselijk geweld

Aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld in negen Veilig Thuis regio’s

OmschrijvingHet Verwey-Jonker Instituut onderzoekt in negen Veilig Thuis regio’s wat het effect is van de aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld. Dit doen wij op dezelfde wijze als het onderzoek naar de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Het gaat om de regio's Flevoland, Gooi en Vechtstreek, Groningen, IJsselland, Kennemerland, Noord-Oost Brabant, Midden-Brabant, Twente en Zaanstreek-Waterland. In deze regio's volgen we gezinnen met kinderen waarbij sprake is van partnergeweld of kindermishandeling gedurende anderhalf jaar, vanaf het moment van melding bij Veilig Thuis. Dit doen we door uitgebreide metingen op drie momenten. Het onderzoek richt zich op drie vragen: Op welke wijze wordt de veiligheid van het kind en andere gezinsleden gegarandeerd? Welk hulpaanbod hebben de gezinsleden ontvangen? En hoe staat het met het welzijn en welbevinden van de gezinsleden (verzorgende ouder en kinderen) anderhalf jaar na melding bij Veilig Thuis? We kijken in het onderzoek naar verschillende mogelijke gevolgen zoals trauma, emotionele onveiligheid, kwaliteit van leven, hechting ouder-kind, schoolresultaten. De bevindingen van het onderzoek dragen bij aan de verdere ontwikkeling van het gemeentelijk beleid.
OpdrachtgeverAugeo Foundation, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Veilig Thuis regio's Flevoland, Gooi en Vechtstreek, Groningen, IJsselland, Kennemerland, Noord-Oost Brabant, Midden-Brabant, Twente en Zaanstreek-Waterland
Gereed in 2020
Meer weten? Neem contact op met Majone Steketee .