Onafhankelijk onderzoek actueel en richtinggevend

Kansen voor een inclusieve arbeidsmarkt

Wmo en Participatiewet combineren helpt jongeren met een beperking vooruit

UTRECHT, 22 mei 2015

Sinds 2015 zijn gemeenten niet alleen verantwoordelijk voor uitvoering van de Wmo maar ook van de Participatiewet. In de uitvoering van de Participatiewet dreigen jongeren met een beperking aan hun lot te worden overgelaten. Zij zijn niet al te kansrijk op de arbeidsmarkt en hebben vaak zorg of extra ondersteuning nodig. Bovendien hebben gemeenten weinig ervaring in begeleiding van deze groep richting (on)betaald werk. Ter inspiratie bij de participatiebevordering van jonggehandicapten, schreven het Verwey-Jonker Instituut en kennisplatform Lokaal15 van de Vrije Universiteit Amsterdam het essay Kansen voor een inclusieve arbeidsmarkt, met daarin goede voorbeelden en praktische handvatten.

Centraal in het essay staat de vraag wat gemeenten kunnen leren uit eerdere initiatieven die jongeren met een beperking helpen naar betaalde of onbetaalde arbeid. De onderzoekers bekeken inspirerende voorbeelden In Enschede, de Liemers en Alkmaar uit 2014. Het resultaat is ter inspiratie voor iedereen die jongeren met een beperking een toekomst wil geven. Een integrale aanpak met een combinatie van Wmo- en Participatiewet elementen blijkt te werken. Oog voor een niet 100% verdiencapaciteit, zorg én werk biedt kansen voor een rol voor deze jongeren in het sociale domein. Door deze jongeren taken te geven bij maatschappelijke organisaties, sportclubs, in welzijn en zorg doen ze nieuwe vaardigheden en kennis op en vergroten daarmee de kans op (on)betaald werk. Tegelijkertijd dragen ze bij aan de lokale samenleving.

Leren van voorbeeldprojecten

Nog niet veel gemeenten hebben verbindingen gemaakt tussen de Wmo en Participatiewet. In het essay staan drie casebeschrijvingen waaruit acht concrete en praktische lessen voor gemeenten zijn getrokken. Het essay besluit met een omschrijving van de verschillende rollen die de gemeenten hebben. En hoe zij die kunnen invullen. Het essay is geschreven op basis van interviews met vertegenwoordigers van organisaties in het veld, zoals de Landelijke Cliëntenraad en de Programmaraad van Samen voor de klant.

Noot voor de redactie (niet voor publicatie):

Voor meer informatie over dit persbericht en/of het essay kunt u contact opnemen met de afdeling Communicatie van het Verwey-Jonker Instituut, via 030-2303277 of communicatie@verwey-jonker.nl.