Onafhankelijk onderzoek actueel en richtinggevend

Niet-westerse moeders mijden voorschoolse voorzieningen door slecht imago

Kinderen met taal- en leerachterstand missen kans op ondersteuning

UTRECHT, 13 april 2015

Het creëren van een beter imago zou voorschoolse voorzieningen kunnen helpen om meer kinderen met een taal- en leerachterstand te bereiken. Moeders met een niet-westerse afkomst schuwen de voorzieningen onder meer door de negatieve media-aandacht, waaronder de bekende misbruikzaken. Aanbieders moeten potentiële klanten goed uitleggen wat zij doen om misbruik te voorkomen en garanderen dat de kinderen in goede handen zijn. Dit is één van de meerdere bevindingen die voort zijn gekomen uit een onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut naar de belangrijkste redenen voor de moeders om geen gebruik te maken van voorschoolse voorzieningen.

Beter informeren

Verder doen zowel gemeenten als de aanbieders van voorschoolse educatie er verstandig aan om ouders met een niet-westerse afkomst, die kinderen hebben met een leerachterstand, beter te informeren. De informatie moet toegankelijk en helder zijn voor de doelgroep en aangeboden worden op plaatsen waar zij vaak komen (consultatiebureau, buurthuis, speeltuin).

Achterstand moeilijk in te halen

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) heeft als doel om taal- en leerachterstanden bij kinderen vanaf 2,5 jaar tijdig aan te pakken. Het streven is om de kinderen op hetzelfde niveau te brengen als leeftijdsgenoten tegen de tijd dat zij leerplichtig worden. Vaak zijn het leerlingen met een migrantenachtergrond die kans hebben op een leerachterstand, door een anderstalige en/of een taalarme thuisomgeving. ‘Een achterstand op vroege leeftijd kan doorwerken tot ver in de schoolloopbaan’, zegt onderzoeker Marjolijn Distelbrink, ‘het is moeilijk een eenmaal opgelopen achterstand in te halen. Het is om die reden belangrijk dat kinderen jong met de Nederlandse taal in aanraking komen. VVE kan daarbij helpen.’

Onderzoek onder moeders

Het onderzoek is in opdracht van FORUM en de Bernard van Leer Foundation uitgevoerd. Bijna veertig moeders met peuters zijn bevraagd. Deze vrouwen hebben een niet-westerse herkomst en hebben maximaal een middelbare opleiding genoten.

Noot voor de redactie (niet voor publicatie):

Het volledige rapport is te vinden op onze website.
Voor meer informatie over dit persbericht en/of dit onderzoek kunt u contact opnemen met Suzan Koçak, communicatiemedewerker Verwey-Jonker Instituut, via 030-2303247 of skocak@verwey-jonker.nl