Onafhankelijk onderzoek actueel en richtinggevend

Alleen intensieve en gespecialiseerde hulp bant geweld uit gezin

Melden van huiselijk geweld zorgt voor afname van agressie. Voordat mensen hulp zoeken kent het gezin vaak al een lange geschiedenis van huiselijk geweld. Alleen intensieve en gespecialiseerde hulp bant ernstige agressie uit. Dat blijkt uit onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut dat op woensdag 4 juni in Utrecht is aangeboden aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).*

Het onderzoek ‘Doorbreken geweldspatroon vraagt gespecialiseerde hulp’, is uitgevoerd in opdracht van de gemeenten Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht. De onderzoekers volgen in de periode 2009-2012 ruim 200 gezinnen met kinderen via drie uitgebreide metingen. Ook worden de moeders uit een kwart van de gezinnen geïnterviewd om meer zicht te krijgen op de beleving van slachtoffers.

In de onderzochte gezinnen komt veelvuldig ernstig psychisch en fysiek geweld voor. Gedurende het onderzoek neemt vooral het minder ernstige geweld af. Ernstig - voornamelijk fysiek - geweld gaat meestal gewoon door, ook na het verbreken van de relatie. Vaak hebben slachtoffers psychische problemen en een laag zelfbeeld.

Bij de aanpak van partnergeweld moet het kind altijd centraal staan, vindt het Verwey-Jonker Instituut. Directeur Majone Steketee: "Het aantal gezinnen waarin kinderen opgroeien met partnergeweld is nog steeds onaanvaardbaar hoog. De gevolgen voor slachtoffers zijn enorm. Afname van het geweld zorgt direct voor verbetering, maar daarmee zijn de klachten nog niet weg. Voor slachtoffers en ook voor plegers van geweld moet dan ook intensieve en gespecialiseerde zorg beschikbaar zijn."

De onderzoekers wijzen gemeenten op het belang – ook na de decentralisatie van onder meer de jeugdzorg en de invoering van de participatiewet - de juiste kennis en intensieve hulp beschikbaar te hebben. Wethouder Victor Everhardt van Utrecht onderschrijft namens de vier grote gemeenten de noodzaak van een gerichte aanpak: “De gemeente krijgt vanaf 2015 nieuwe belangrijke verantwoordelijkheden in de jeugdzorg, WMO en participatiewet. Wij zullen als gemeenten bij de decentralisatie van deze taken dankbaar gebruik maken van de aanbevelingen uit het onderzoek. Huiselijk geweld is een onderwerp dat continu de aandacht moet krijgen, vooral omdat de gevolgen voor slachtoffers groot en langdurig zijn.”

Contactpersoon Verwey-Jonker Instituut

Communicatieadviseur
030 2300 799