Medewerkers

Ruth Yohannes, MSc

Functie: Junior onderzoeker
E-mail: ryohannes@verwey-jonker.nl
Onderzoeksgroep: Maatschappelijke participatie
Onderzoeksthema's: integratie, diversiteit

Ruth Yohannes, MSc is vanaf september 2019 werkzaam als junior onderzoeker bij het Verwey-Jonker Instituut. Na haar bachelor in 2017 in Europese Studies aan de Haagse Hogeschool, behaalde zij in 2018 een dubbele master titel in Public Policy & Human Development aan de Maastricht University & United Nations University, met de specialisatie Migration Studies.

Als stagiair en multicultureel interviewer bij het Verwey-Jonker Instituut was Ruth betrokken bij diverse onderzoeken op het gebied van integratie van vluchtelingen in Nederland, waaronder het onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut naar de arbeidstoeleiding van statushouders (in het kader van het ZonMw programma Vakkundig aan het werk) en de gemeentelijke monitor van KIS.

Ook was zij als Tigrinya tolk betrokken bij het RIVM onderzoek Bescherming tegen infectieziekten bij volwassen asielzoekers. Na haar masterstudie heeft Ruth vanaf januari 2019 als onderzoeksstagair gewerkt op het gebied van migratie bij de UNU-Merit (United Nations University). Tevens heeft zij overheden, Eritrese statushouders en lokale burgerinitiatieven bijgestaan als tolk en community verbinder.

Publicaties