Medewerkers

Dr. Roos de Wildt

Functie: Senior onderzoeker
E-mail: rdewildt@verwey-jonker.nl
Onderzoeksgroep: Jeugd, opvoeding en onderwijs
Onderzoeksthema's: Mensenhandel, prostitutie, ondermijnende criminaliteit, kwetsbare groepen, jeugd

Dr. Roos de Wildt werkt sinds 2019 als senior onderzoeker bij het Verwey-Jonker Instituut. Zij voert onderzoek uit gericht op mensenhandel, prostitutie, ondermijnende criminaliteit, kwetsbare groepen en jeugd. Hierbij maakt zij met name gebruik van kwalitatieve methodes zoals diepte-interviews, focus-groepen en (participerende) observatie.

Roos is gepromoveerd bij het Willem Pompe Instituut voor strafrecht en criminologie van de Universiteit Utrecht en bij de Universiteit van Hamburg. Haar promotieonderzoek richtte zich op prostitutie tijdens VN vredesmissies en is bij Springer gepubliceerd onder de titel ‘Post-War Prostitution: Human Trafficking and Peacekeeping in Kosovo’. De afgelopen jaren was Roos werkzaam als project coördinator en onderzoeker bij kinderrechtenorganisatie Defence for Children in Leiden en als docent bij de secties Culturele Antropologie en Criminologie bij de Universiteit Utrecht. In deze hoedanigheid deed zij in binnen- en buitenland onder meer onderzoek naar mensenhandel, jongeren die met justitie in aanraking komen, participatie van jongeren in (gesloten) instellingen en kinderen in de asielprocedure. Roos studeerde cum laude af in de master ‘Culturele Antropologie: multiculturalisme in vergelijkend perspectief’.

Publicaties

Extra publicaties

  • 2019 Vegter, De Wildt, Kaandorp & Van Aals (2019) Child-sensitive return: Upholding the best interests of refugee and migrant children in return decisions and processes in the Netherlands. UNICEF The Netherlands.
  • 2019 de Wildt, R. Post-War Prostitution: Human Trafficking and Peacekeeping in Kosovo. Springer International Publishing.
  • 2016 de Wildt, R. Ethnographic Research on the Sex Industry: The Ambivalence of Ethical Guidelines. In Dina Siegel & Roos de Wildt (Eds.), Ethical Concerns in Research on Human Trafficking (pp. 51-69). Springer International Publishing.
  • 2016 Siegel, D. & de Wildt, R. Introduction: The Variety of Ethical Dilemmas. In Dina Siegel & Roos de Wildt (Eds.), Ethical Concerns in Research on Human Trafficking (pp. 1-7). Springer International Publishing.
  • 2016 Siegel, D. & de Wildt, R. Ethical Concerns in Research on Human Trafficking. (277 p.). Springer International Publishing.
  • 2015 de Wildt, R. In the wake of war: a cultural criminological perspective on the growth of the sex industry in Kosovo. In Ferry de Jong, J.A.E. Vervaele, M.M. Boone, C. Kelk, F.A.M.M. Koenraadt, F.G.H. Kristen, D. Rozenblit & E. Sikkema (Eds.), Overarching views of crime and deviancy. - Rethinking the legacy of the Utrecht School (pp. 507-526). The Hague: Eleven international publishing.
  • 2011 Oude Breuil, B.C.M., Siegel, D., de Wildt, R. & Nagy, V. (2011). Almere door een rode bril. Fenomeenonderzoek naar seksuele dienstverlening. Almere: Gemeente Almere. de Wildt, R.
  • 2009 Tasten in het duister: Roemeense straatprostituees in Rome. In Yvon van der Pijl, Diederick Raven, Lotje Brouwer & Brenda Oude Breuil (Eds.), Antropologische vergezichten: mondialisering, migratie en multiculturaliteit (pp. 207223). Amsterdam: Uitgeverij Aksant.