Medewerkers

Mathilde Compagner, MSc


Functie: Onderzoeker
E-mail: mcompagner@verwey-jonker.nl
Onderzoeksgroep: Sociale vitaliteit en veiligheid

Mathilde Compagner, MSc werkt sinds juli 2018 bij het Verwey-Jonker Instituut. Als junior onderzoeker houdt ze zich onder andere bezig met kwalitatief onderzoek naar onderwerpen zoals huiselijk geweld, kindermishandeling en ketensamenwerking in de hulpverlening.

Mathilde is medeverantwoordelijk voor de coƶrdinatie van de dataverzameling van een meerjarig landelijk (longitudinaal) onderzoek naar geweld in gezinnen. Hiervoor geeft ze training aan studenten over het doen van huisbezoeken en het benaderen van ouders en kinderen. Ook doet zij binnen dit onderzoek veel kwalitatieve interviews met vrouwen, mannen en kinderen (met en zonder migratieachtergrond) die te maken hebben gehad met seksueel en huiselijk geweld over hun ervaringen met het geweld en de geboden hulp. Daarnaast is Mathilde betrokken bij onderzoek naar het opleggen en uitvoeren van het Tijdelijk Huisverbod en de netwerkaanpak van huiselijk geweld door de politie.

Naast haar werk bij het Verwey-Jonker Instituut werkt Mathilde samen met de Uitvoeringsbrigade aan een driejarig kwalitatief evaluatie- en actieonderzoek naar de toegang tot het sociaal domein in de gemeente Tilburg. Daarnaast was ze een tijd lid de Adviesraad Sociaal Domein Staphorst.

Mathilde voltooide de bachelor International Developmentstudies en behaalde de master Communication, Health, and Life Sciences (specialisatie: Health & Society) aan de universiteit van Wageningen. Tijdens haar studie heeft zij zich gespecialiseerd in het integraal promoten van gezondheid onder kwetsbare doelgroepen, zoals multiprobleemgezinnen en mensen met een lage sociaal economische status. Hiervoor liep ze onder andere stage bij de Uitvoeringsbrigade en Bureau Frontlijn, waar ze meewerkte aan de ontwikkeling van de app GrowPad. Deze app is bedoeld om groei voor cliƫnten onder begeleiding van coaches nog meer te faciliteren. Ook was Mathilde werkcollegedocent bij het vak Onderzoeksmethoden in de Sociale Wetenschappen.

Publicaties