Medewerkers

Marije Voorwinden, MSc

Functie: Junior onderzoeker
E-mail: mvoorwinden@verwey-jonker.nl
Onderzoeksgroep: Jeugd, opvoeding en onderwijs

Marije Voorwinden, MSc is sinds september 2019 werkzaam als junior onderzoeker bij het Verwey-Jonker Instituut. Zij doet onderzoek op het gebied van kinderen en jeugd, kwetsbare groepen en diversiteit. Marije houdt zich met zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek bezig, en is onder meer betrokken bij onderzoeken rondom de aanpak van huiselijk geweld, diversiteit binnen het onderwijs en onderzoek naar het jeugdstelsel op gemeentelijk niveau. Marije rondde in 2017 de bachelor Algemene Sociale Wetenschappen af aan de Universiteit van Utrecht. Tijdens de master Youth Studies richtte ze zich op onderzoek naar gedragsproblematiek onder jongeren met een migratieachtergrond, en liep ze stage bij het Verwey-Jonker instituut op het thema huiselijk geweld.

Publicaties

Extra publicaties