Medewerkers

Liselotte van Loon-Dikkers, MSc

Functie: Onderzoeker
E-mail: LvanLoon@verwey-jonker.nl
Telefoonnummer: 06-55340975
Onderzoeksgroep: Jeugd, opvoeding en onderwijs

Onderzoeksthema's: Jeugd, Onderwijs, Opvoeding

Liselotte van Loon-Dikkers, MSc. werkt sinds november 2019 bij het Verwey-Jonker instituut. In haar onderzoek houdt zij zich bezig met jongeren, jeugdzorg, onderwijs en opvoeding. Zij heeft ervaring met kwantitatief en kwalitatief onderzoek.

Liselotte van Loon-Dikkers heeft een Research Master Educational Sciences en de master Orthopedagogiek afgerond aan de Universiteit van Amsterdam. Van 2013-2018 was Liselotte werkzaam bij het Kohnstamm Instituut als junior onderzoeker en later als onderzoeker. Zij hield zich voornamelijk bezig met onderzoek naar passend onderwijs, maar heeft ook ervaring met uiteenlopende andere onderwerpen. Zo heeft Liselotte onderzoek gedaan naar het creatief vermogen en kritisch denken van leerlingen, het onderwijsaanbod voor hoogbegaafde leerlingen en tevredenheid van ouders. Naast haar werk als onderzoeker begeleidde Liselotte als ambulant hulpverlener jongeren met angst- en dwangstoornissen vanuit Mental Heroes. Van 2018-2019 heeft Liselotte als klinisch praktijkonderzoeker en orthopedagoog gewerkt bij De Opvoedpoli.

Publicaties

  Extra publicaties

  2012 - Sieh, D.S., Dikkers, A.L.C., Visser-Meily, J.M.A., & Meijer, A.M. (2012). Stress in adolescents with a chronically ill parent: Inspiration from Rolland’s family systems illness model. Journal of Developmental and Physical Disabilities, 24(6), 591-606.
  2014 - Boogaard, M., Bollen, I., & Dikkers, A.L.C. (2014). Gastouderopvang in West-Europese landen. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.
  2014 - Ledoux, G., m.m.v. Bollen, I., & Dikkers, A.L.C. (2014). Impact van de Commissie Dijsselbloem op het beleid ten aanzien van burgerschap. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.
  2014 - Ledoux, G., m.m.v. Dikkers, A.L.C. (2014). Impact van de Commissie Dijsselbloem op het beleid ten aanzien van Passend onderwijs. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.
  2014 - Ledoux, G., m.m.v. Dikkers, A.L.C. (2014). Impact van de Commissie Dijsselbloem op het toezichtbeleid. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.
  2014 - Ledoux, G., Eck, E. van, Heemskerk I.M.C.C., Veen, A., & Sligte, H., m.m.v. Dikkers, A.L.C., Bollen, I. (2014). Impact van de Commissie Dijsselbloem op onderwijsbeleid. Studie voor de Onderwijsraad; verkorte versie. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.
  2014 - Ledoux, G., Eck, E. van, Heemskerk I.M.C.C., Veen, A., & Sligte, H., m.m.v. Dikkers, A.L.C., Bollen, I. (2014). Impact van de Commissie Dijsselbloem op onderwijsbeleid. Studie voor de Onderwijsraad; integrale versie. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.
  2014 - Ledoux, G., & Heemskerk, I.M.C.C., m.m.v. Dikkers, A.L.C. (2014). Impact van de Commissie Dijsselbloem op het kwaliteitsbeleid. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.
  2014 - Mulder, C.W.J., Fettelaar, D., Schouwenaars, I., Ledoux, G., Dikkers, A.L.C. & Kuiper, E.J. (2014). De achterstand van autochtone doelgroepleerlingen. Oorzaken en aanpak. Nijmegen: ITS, Radboud Universiteit Nijmegen.
  2014 - Sligte, H., m.m.v. Dikkers, A.L.C. (2014). Impact van de Commissie Dijsselbloem op het vsv-beleid. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.
  2014 - Veen, I. van der, Dikkers, A.L.C., Weijers, D., Hornstra, L., & Peetsma, T.T.D. (2014). Willen zij wel leren? Didactief, 44(10), 32-33.
  2014 - Veen, I. van der, Weijers, D., Dikkers, A.L.C., Hornstra, L., & Peetsma, T.T.D. (2014). Een praktijkreviewstudie naar het motiveren van leerlingen met verschillende prestatieniveaus en sociale en etnische achtergrond. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.
  2015 - Dikkers, A.L.C., & Kuiper, E.J. (2015). Trefwoordenstructuur voor de Onderwijs Consumenten Organisatie (OCO). Amsterdam: Kohnstamm Instituut.
  2015 - Emmelot, Y., Kuiper, E.J., Ledoux, G., & Loon-Dikkers, A.L.C. van, m.m.v. Hendrix, N. (2015). De Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam belicht. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.
  2015 - Glaudé, M., Eck, E. van, Boogaard, M., & Dikkers, A.L.C. (2015). Evaluatie stimuleringsmaatregel 'Duurzame inzetbaarheid. Sterkte voor de toekomst'. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.
  2015 - Kuiper, E.J., Dikkers, A.L.C., Emmelot, Y., & Ledoux, G., m.m.v. Eck, E. van, en Berg, E. van den. (2015). Tevredenheid van ouders voor de start van passend onderwijs. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.
  2015 - Kuiper, E.J., Dikkers, A.L.C., Ledoux, G., & Berg, E. van den, & Bos, W. (2015) Feitelijke en ervaren bureaucratie. Nulmeting in het kader van de kortetermijnevaluatie passend onderwijs. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.
  2015 - Kuiper, E.J., Loon-Dikkers, A.L.C. van, & Ledoux, G., m.m.v. Felix, C., Hendrix, N. (2015). Vervolgmeting ervaren bureaucratie passend onderwijs. Onderzoek bij scholen en ouders in het kader van de kortetermijnevaluatie passend onderwijs. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.
  2015 - Ledoux, G., Blok, H., Veen, A., m.m.v. Elshof, D., & Dikkers, A.L.C. (2015). Acquis basisonderwijs en onderwijs aan het jonge kind; adviezen en verkenningen van de Onderwijsraad tussen 2002 en 2014. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.
  2015 - Ledoux, G., Roeleveld, J., Veen, A., Karssen, M., Daalen-Kapteijns, M. van, Blok, H., Kuiper, E.J., Dikkers, A.L.C., Mulder, L., Fettelaar, D., & Driessen, G. (2015). Het onderwijsachterstandenbeleid onderzocht. Werkt het zoals bedoeld? Amsterdam: Kohnstamm Instituut.
  2016 - Buisman, M., & Loon-Dikkers, A.L.C. (2016). Creativiteit en kritisch denken bevorderen. Didactief, 46(10), 44-45.
  2016 - Buisman, M., & Loon-Dikkers, A.L.C. (2016). OESO-project meetinstrument creatief vermogen. In Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) (Red.), Een kleurrijke basis: Ontwikkelingen en trends in het cultuuronderwijs (pp. 103-105). Utrecht: LKCA.
  2016 - Ledoux, G., Loon-Dikkers, A.L.C. van, Smeets, E., & Berg, F. van den. (2016). Moet de leraar een orthopedagoog worden? Tijdschrift voor orthopedagogiek, 55, 549-564.
  2016 - Schenke, W., Heemskerk, I.M.C.C., Lockhorst, D., & Oomens, M., m.m.v. van Loon-Dikkers, A.L.C., Felix, C., Pater, C.J., & van Aarsen, E. (2016). Monitor Professionele ontwikkeling schoolleiders VO 2014-2015. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.
  2017 - Buisman, M., Loon-Dikkers, A.L.C. van, Boogaard, M., & Schooten, E. (2017). Stimuleren van creatief vermogen en kritisch denken: Eerste resultaten van het OECD-onderzoek Assessing progression in creative and critical thinking skills in education. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.
  2017 - Loon-Dikkers, A.L.C. van, Weijers, D., & Heurter, A.M.H. (2017). Onderwijsaanbod voor hoogbegaafde leerlingen in Amsterdam en Diemen: Leerlingen met en zonder leer-, gedrags- of psychische problemen. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.
  2017 - Loon-Dikkers, A.L.C. van, Heurter, A.M.H., & Ledoux, G. (2017). Ervaren bureaucratie en tevredenheid passend onderwijs: Meningen van ouders en mbo-studenten, schooljaar 2015-2016. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.
  2017 - Loon-Dikkers, A.L.C., Heurter, A.M.H., & Ledoux, G. (2017). Mbo’er tevreden over Passend onderwijs. Didactiefonline, https://didactiefonline.nl/artikel/mboer-tevreden-over-passend-onderwijs.
  2017 - Loon-Dikkers, A.L.C., Heurter, A.M.H., & Ledoux, G. (2017). Tevredenheid van mbo-studenten over passend onderwijs. Amsterdam: Kohnstamm Instituut. In: M. Marreveld (Red). Passend onderwijs zit nog niet lekker. Didactiefonline, https://didactiefonline.nl/artikel/passend-onderwijs-zit-nog-niet-lekker.
  2017 - Smeets, E., de Boer, A.A., van Loon-Dikkers, A.L.C., Rossen, L., & Ledoux, G. (2017). Passend onderwijs op school en in de klas: Eerste meting in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Nijmegen: KBA Nijmegen.
  2019 - Smeets, E., Ledoux, G., & Van Loon-Dikkers, L. (2019). Passend onderwijs op school en in de klas. Tweede meting in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Nijmegen: KBA Nijmegen / Amsterdam: Kohnstamm Instituut.