Medewerkers

Dr. Frouke Sondeijker

Functie: Hoofd onderzoeksgroep jeugd, opvoeding en onderwijs, Senior onderzoeker

E-mail: Fsondeijker@verwey-jonker.nl
Onderzoeksgroep: Jeugd, opvoeding en onderwijs

Onderzoeksthema's: Jeugd, Onderwijs, Opvoeding

Dr. Frouke Sondeijker is kinder- en jeugdpsycholoog en werkt sinds september 2018 bij het Verwey-Jonker Instituut als senior onderzoeker en hoofd van de onderzoeksgroep jeugd, opvoeding en onderwijs. Zij doet onderzoek op het terrein van jeugd en gezinnen binnen het brede sociaal domein. Zij werkt graag dicht op en samen met beleid, praktijk en onderwijs, en vindt het belangrijk dat resultaten van onderzoek direct zijn toe te passen.

Energie krijgt Frouke van het samen zoeken naar hoe ontwikkelingen in praktijk en beleid hand in hand kunnen gaan met onderzoek, om zo de ondersteuning en hulp aan jeugdigen en gezinnen te verbeteren. In 2006 promoveerde zij op een onderzoek naar het ontstaan van gedragsproblemen bij jongeren en de rol van biologische factoren hierin. Om onderzoek en praktijk met elkaar te kunnen verbinden gaf ze vervolgens onderwijs aan de Erasmus Universiteit en werkte ze als psycholoog in het Sophia kinderziekenhuis. Van 2007 tot 2011 werkte Frouke bij Van Montfoort, een onderzoeks- en adviesbureau dat zich bezig houdt met professionalisering in de jeugdzorg. In 2011 ging Frouke als psycholoog en onderzoeker aan de slag bij de Opvoedpoli. Daar zette zij samen met de UvA en prof. Jo Hermanns onder meer een onderzoek op naar de werkzaamheid van het Wraparound Care Model. Vervolgens heeft Frouke haar kennis en expertise ingezet en verbreed binnen het Nederlands jeugd instituut, als programmaleider van het team basiszorg voor jeugd- en gezin in de wijk.

Publicaties

Overige publicaties

Friele, R.D., Bruning, M.R., Bastiaanssen, I.L.W., Boer, de, R, Bucx, A.J.E.H., Groot, J.F., Pehlivan de, T., Rutjes, L., Sondeijker, F., Yperen, van, T.A., & Hageraats, R. (2018). Eerste evaluatie jeugdwet: na de transitie nu de transformatie. Den haag: ZonMw.