Medewerkers

Floor de Booys


Functie: Senior Communicatieadviseur
Email: fdebooys@verwey-jonker.nl

Floor de Booys is sinds het voorjaar van 2018 werkzaam als senior communicatieadviseur. Eerder was ze content creator bij Hague Corporate Affairs en Alliander. Ook deed ze ervaring op als voorlichter in de Tweede Kamer. Ze was betrokken bij verkiezingscampagnes, schreef persberichten, hielp politici bij de voorbereidingen van lastige interviews, televisie optredens, het brengen van ingewikkelde boodschappen. Ze weet hoe belangrijk beeldvorming in de media is.

Floor begon als journalist, ze leerde het vak bij de Haagsche Courant. En schreef ook voor Volkskrant Magazine, NRC Next, Binnenlands Bestuur, De Groene Amsterdammer en diverse vakbladen. Ze maakte artikelen over onderwijs, gezondheidszorg, emancipatie en integratie. Als hoofdredacteur van de straatkrant, leerde ze dat ieder mens een uniek verhaal heeft. Maatschappelijke betrokkenheid is de rode draad in haar loopbaan.