Medewerkers

Anneke Brock, MSc

Functie: Junior onderzoeker
E-mail: abrock@verwey-jonker.nl
Onderzoeksgroep: Jeugd, opvoeding en onderwijs
Onderzoeksthema's: Jeugd, sociale cohesie, diversiteit en maatschappelijke participatie

Anneke Brock, MSc, is sinds september 2019 werkzaam als junior onderzoeker bij het Verwey-Jonker Instituut. Zij houdt zich bezig met kwalitatief en kwantitatief onderzoek op het gebied van jeugd, sociale cohesie, diversiteit en maatschappelijke participatie. Anneke rondde in 2017 haar bachelor Algemene Sociale Wetenschappen af aan de Universiteit Utrecht. Tijdens haar masters Governance of Migration & Diversity (EUR) en Bestuur en Beleid (USBO) specialiseerde ze zich in de politiek van asiel- en arbeidsmigratie. Hiervoor liep ze stage bij de projectgroep Migratiediversiteit van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.

Publicaties