Medewerkers

Anna Jansma, MSc

Functie: Onderzoeker
E-mail: ajansma@verwey-jonker.nl

Onderzoeksgroep: Sociale vitaliteit en veiligheid

Onderzoeksthema's: Jeugd, Opvoeding, Sport

Anna Jansma, MSc studeerde in 2011 cum laude af als pedagoge aan de Rijksuniversiteit Groningen. Sinds april 2011 is zij werkzaam bij het Verwey-Jonker Instituut. Anna doet onderzoek naar uiteenlopende onderwerpen op het gebied van jeugd, opvoeding, onderwijs, sociale vitaliteit en veiligheid.

Publicaties

Extra publicaties

  • 2015 Steketee, M., Gilsing, R., Jansma, A. & Koçak, S. (2015). Dit werkt in een multiprobleemgezin. Sozio, 2015 (4), 18-20.
  • 2013 Hermens, N., Jansma, A., & Marissing, E. van. (2013). Het is tijd om sportinclusief te denken. Wmo magazine 7(2), 16-20.