Onafhankelijk onderzoek actueel en richtinggevend

Directie

Het Verwey-Jonker Instituut wordt geleid door algemeen directeur prof. dr. Majone Steketee en wetenschappelijk directeur prof. dr. Hans Boutellier.

Prof. dr. Majone Steketee

Majone Steketee studeerde in 1986 af als andragoloog en promoveerde in 1995 op het onderwerp vrouwenhulpverlening in de psychiatrie. Haar expertise ligt op de terreinen van jeugd(zorg), geweld en veiligheid in gezinnen, en op de scheidslijn van recht en hulp. Ook doet zij veel internationaal onderzoek naar (factoren) van jeugdcriminaliteit, zoals de zelfrapportage van jeugdcriminaliteit in 33 landen, de relatie tussen geweld in gezinnen en jeugdcriminaliteit en de preventie van intergenerationele overdracht van huiselijk geweld. Sinds 2016 is zij bijzonder hoogleraar Intergenerationele overdracht van geweld in gezinnen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Als bijzonder hoogleraar houdt zij zich met name bezig met de intergenerationele overdracht van huiselijk geweld.

Meer informatie over Majone Steketee vindt u hier.

Prof. dr. Hans Boutellier

Hans Boutellier studeerde in 1980 af als sociaal psycholoog en promoveerde op een maatschappelijke analyse van de ontwikkeling van de criminaliteit en het strafrecht. Sindsdien heeft hij zich vrijwel onafgebroken beziggehouden met maatschappelijke thema’s als sociale orde, veiligheid, leefbaarheid, (jeugd)criminaliteit en strafrecht. Vanaf 2004 heeft hij een leerstoel aan de VU bij de afdeling Bestuurswetenschappen en Politicologie; vanaf 2016 met de leeropdracht Veiligheid & Veerkracht. Eerder was hij onder meer hoofd Algemeen Beleid van het directoraat-generaal Preventie, Jeugd en Sancties van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Boutellier publiceerde op eigen titel verschillende boeken, waaronder De veiligheidsutopie (2002), De improvisatiemaatschappij (2011) en Het seculiere experiment (2015). Tevens vervult hij verschillende nevenfuncties, onder andere als voorzitter van de redactieraad van het Tijdschrift voor Veiligheid.

Meer informatie over Hans Boutellier vindt u hier.