Tom Nijs, MSc

Onderzoeker

In een complexe maatschappij is het belangrijk om betrouwbare informatie op een toegankelijke manier beschikbaar te stellen. Met mijn onderzoek naar diversiteitsvraagstukken probeer ik een waardevolle bijdrage te leveren aan het maatschappelijke debat.

Tom Nijs
Binnen het Verwey-Jonker Instituut en het Kennisplatform Integratie & Samenleving doe ik onderzoek naar de inburgering van nieuwkomers, het samenleven van verschillende bevolkingsgroepen, houdingen ten aanzien van immigratie, identiteitsbeleving, polarisatie en politiek vertrouwen. Discussies over dit soort vraagstukken zijn vaak verhit en ik geloof dat betrouwbare kennis, opgedaan uit gedegen en onafhankelijk onderzoek, deze discussies verder kunnen brengen.

In mijn promotieonderzoek aan de Universiteit Utrecht heb ik met behulp van grootschalig enquêteonderzoek en statistische analyses onderzocht in hoeverre gevoelens van eigendom (‘dit land is van ons’) houdingen ten aanzien van immigratie kunnen helpen verklaren.

Mijn ervaring met kwantitatieve onderzoeksmethoden zet ik graag voor het Verwey-Jonker Instituut in, maar ik word het meest enthousiast als kwalitatieve analyses (door met mensen in gesprek te gaan) helpen om kwantitatieve resultaten beter te duiden. Met mijn achtergrond in politicologie, sociologie en sociale psychologie belicht ik maatschappelijke thema’s vanuit verschillende perspectieven.

Tom Nijs, MSc

Onderzoeker