Noël Koster, MSc

Junior onderzoeker

Het is super om te zien dat onderzoek direct invloed heeft op de situatie, en om mensen het gevoel te geven dat ze gehoord zijn.

Noël Koster
Als junior onderzoeker draag ik bij aan veel projecten en denk ik graag mee met verschillende aanpakken. Ik vind het belangrijk te kijken hoe verschillende culturen in Nederland botsen en hoe we goed met elkaar kunnen leven. Daarnaast vind ik het belangrijk dat iedereen mee kan doen in onze samenleving zodat niemand zich buiten gesloten voelt.

Bij het onderzoek naar sociale verbinding tussen nieuwkomers en andere wijkbewoners keken we naar wat de voorwaarden waren voor sociaal contact en wat de effecten waren van sociaal contact tussen nieuwkomers en andere wijkbewoners. We keken naar wat zulk contact oplevert en wat er nodig is om dat contact te behouden en versterken. De verhalen van beide kanten over overwinning van vooroordelen, het plezier en de dankbaarheid van het samenzijn waren echt prachtig om aan te horen.

Je kunt mij bereiken voor vragen over de AVG, nieuwe ideeën over sociaal contact en tegengaan van polarisatie!

Noël Koster, MSc

Junior onderzoeker