Katrien Bel, MSc

Onderzoeksgroep: Sociale vitaliteit en veiligheid

Katrien Bel, MSc werkt sinds oktober 2016 voor het Verwey-Jonker Instituut. Zij heeft kennis op het terrein van kinderen en jeugd, opvoeding, kinderopvang, sociale vitaliteit en veiligheid. Katrien houdt zich met zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek bezig en is onder meer betrokken bij projecten rondom de aanpak van huiselijk geweld, gedwongen partnerkeuze en relatievorming, ketensamenwerking en het Triage Instrument.

Katrien studeerde Klinische Ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit van Amsterdam, waarbij ze tijdens haar master ervaring heeft opgedaan in het klinische veld en een onderzoek heeft uitgevoerd naar de cognitieve ontwikkeling bij kleuters. Vervolgens heeft ze zich breed ontwikkeld. Ze was onder meer betrokken bij een longitudinaal onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam naar de vroeg signalering en preventie van sociale-, emotionele- en gedragsproblemen. Maar werkte ook bij het Kinder- en Jeugdtraumacentrum voor het project “Kinderen uit de Knel”, een groepstherapie voor ouders in vechtscheiding en was ze werkzaam als gezinsbegeleider.

Katrien Bel, MSc