Isabelle Frens, MSc

Als junior onderzoeker werk ik aan een breed aantal projecten binnen verschillende thema’s. Dit zijn vooral projecten over sociale polarisatie, in zowel buurten als op sociale media. Ik vind het belangrijk om te leren over de drijfveren achter sociale polarisatie en dat te vertalen naar concrete manieren om het tegen te gaan. 

Mijn belangrijkste project is het monitoren en evalueren van project GREY. Dit is een tweejarig Europees project dat als doel heeft om gepolariseerde discussies op sociale media tegen te gaan door alternatieve narratieven aan te biedenWe helpen het project zo effectief mogelijk te maken door de activiteiten te monitoren en de tussentijdse resultaten te evalueren. Ik ben er trots op dat ik zo meehelp om van onze online wereld een mooiere en veiligere plek te maken. 

Mijn expertise ligt bij onderzoeken waarbij het nodig is om sociale dynamieken tussen verschillende groepen te leren begrijpen, wat later omgezet kan worden naar interventies of handreikingen. Het meest interessant is hier het contact met de respondenten en het omzetten van hun feedback naar concrete manieren om een project te verbeteren.   

Neem contact met mij op voor complexe evaluatie van projecten en het kwantitatief en kwalitatief analyseren van data. 

Isabelle Frens, MSc