Floor de Booys

Perscontact en senior communicatieadviseur

Als de onderzoekers de laatste hand aan hun rapport leggen, begint mijn werk. Ik mag hun werk in de schijnwerpers zetten. Natuurlijk op onze eigen website, maar ook bij stakeholders en de media zodat de kennis breder verspreid kan worden.

Floor de Booys

Als communicatieadviseur begeleid ik alle interne- en externe communicatieprocessen. Ik ben de verbindingsofficier tussen het Verwey-Jonker Instituut en Kennisplatform Integratie & Samenleving en de ‘buitenwereld’: stakeholders, opdrachtgevers, burgers en media.

Goede communicatie is essentieel om onze onderzoeksuitkomsten over het voetlicht te krijgen en ervoor te zorgen dat we onze kennis delen en daarmee onze bijdrage leveren aan het versterken van de democratische samenleving  met gelijke kansen voor iedereen

Het Verwey-Jonker Instituut staat bekend om haar gedegen, wetenschappelijke en onafhankelijke onderzoek. Onze onderzoeksrapporten worden door opdrachtgevers gezien als een keurmerk. En onze onderzoekers zijn expert op tal van terreinen. Als communicatieadviseur breng ik ze graag onder de aandacht van de media. En help ik ze om hun verhaal zo goed mogelijk in begrijpelijke taal over te brengen. Ook adviseer ik over innovatieve communicatievormen. Het rapport wordt steeds vaker aangevuld of vervangen door de infographic, animatie, interactieve pdf, podcast of explainer video. Maar ook al veranderen de middelen, het blijft gaan om de boodschap en die moet staan als een huis.

Floor de Booys

Perscontact en senior communicatieadviseur