Dr. Teun van Dongen

Senior onderzoeker

Ik geloof heilig in het belang van onderzoek en analyse voor het maken van veiligheidsbeleid. Maatregelen in veiligheidsbeleid zijn vaak ingrijpend, dus het is belangrijk dat we goed nadenken over hoe we deze maatregelen inzetten.

Teun van Dongen
Als onderzoeker op het gebied van sociale vitaliteit en veiligheid ben ik altijd bezig met het ontwikkelen van nieuwe oplossingen voor problemen als radicalisering, extremisme, terrorisme, polarisatie en ondermijning. In onze onderzoeken trek ik lessen uit eerder gevoerd veiligheidsbeleid, maar ook doe ik fenomeen-analyses die beleidsmakers, bestuurders en uitvoerders van het veiligheidsbeleid helpen om de problemen waar ze mee te maken krijgen, beter te begrijpen.

 

De afgelopen jaren heb ik veel onderzoek gedaan naar de motivatie en werkwijze van terroristen, en naar het beleid dat overheden daar tegenoverstellen. Ik ben gepromoveerd op de effectiviteit van terrorismebestrijding en ik heb daarnaast twee boeken geschreven, een over de drijfveren van terroristen en een over de westerse strijd tegen jihadistisch terrorisme.

Verbreden

In de reacties die ik hierop krijg, maar zeker ook in de lezingen die ik erover heb gegeven, zie ik hoe je in vrij korte tijd mensen op allerlei niveaus in het veiligheidsbeleid de problematiek waar ze dagelijks mee bezig zijn, van een andere kant kunt laten bekijken. Het verbreden van de blik en het verdiepen van het begrip beschouw ik als de kerntaak van een onderzoeker en analist op mijn vakgebied.

Als u fenomenen op het gebied van terrorisme, radicalisering, extremisme, polarisering en georganiseerde misdaad beter wilt begrijpen, of als u wilt weten wat u het beste kunt doen om dit soort problemen aan te pakken, aarzelt u dan vooral niet om contact met me op te nemen.

Dr. Teun van Dongen

Senior onderzoeker

Externe publicaties

 • 2020 Dongen, T. van (2020). Te vuur en te zwaard: effectiviteit en overdaad in de westerse strijd tegen terrorisme. Amsterdam: Volt.
 • 2019 Dongen, T. van (2019). Linking perpetrator characteristics to jihadist modus operandi: an exploratory study. In Suzanne C. Knittel en Zachary J. Goldberg (reds.), The Routledge International Handbook of Perpetrator Studies (pp. 95-106). New York en Londen: Routledge.
 • 2019 Dongen, T. van (2019). The more things change, the more they stay the same: the post-Caliphate jihadist modus operandi in Europe. In Serafettin Paktas en Johan Leman (reds.), Militant jihadism: today and tomorrow (pp. 123-140). Leuven: Leuven University Press.
 • 2017 Dongen, T. van (2017). The fate of the perpetrator in the jihadist modus operandi: suicide attacks and non-suicide attacks in the West, 2004-2017. Den Haag: ICCT.
 • 2017 Dongen, T. van (2017). Radicalisering ontrafeld: tien redenen om een terroristische aanslag te plegen. Amsterdam: Amsterdam University Press.
 • 2016 Dongen, T. van (2016). De aantrekkingskracht van de aanslag: negen behoeftes waar deelname aan terroristische activiteiten in voorziet. In Wim Hardyns en Willy Bruggeman (reds.), Radicalisering en terrorisme: van theorie naar praktijk (pp. 51-70). Antwerpen: Maklu.
 • 2016 Dongen, T. van (2016). The case for tailored interventions in the preventive approach: lessons from countering jihadism in the Netherlands and the UK. In Siddik Ekici, Hüseyin Akdoğan, Eman Ragab, Ahmet Ekici en Richard Warnes (reds.), Countering terrorist recruitment in the context of armed counter-terrorism operations (pp. 146-155). Leiden: IOS Press.
 • 2014 Dongen, T. van (2014). The science of fighting terrorism: the relation between terrorist actor type and counterterrorism effectiveness (dissertatie). Leiden: Universiteit Leiden.
 • 2014 Dongen, T. van (2014). Towards a full understanding of terrorist leadership elimination: a research agenda. In Marko Milosevic en Kacper Rekawek (reds.), Perseverance of terrorism: focus on leaders (pp. 38-49). Leiden: IOS Press.
 • 2014 Dongen, T. van (2014). The lengths terrorists go to: perpetrator characteristics and the complexity of jihadist terrorist attacks in Europe, 2004-2011. Behavioral Sciences of Terrorism and Political Aggression 6(1), 58-80.
 • 2013 Dongen, T. van (2013). Terrorist leadership elimination: when to do it. Polish Quarterly of International Affairs 22(1), 106-115.
 • 2013 Dongen, T. van (2013). Law enforcement as politics by other means: lessons from countering revolutionary terrorism. Police Practice and Research 14(5), 428-441.