Drs. Diane Bulsink

Senior onderzoeker

Met mijn onderzoeken wil ik bijdragen aan beleid en praktijk, waardoor mensen in een kwetsbare positie meer kansen krijgen om op een goede manier mee te doen en een beter toekomst perspectief krijgen

Diane Bulsink
Als senior onderzoeker richt ik mij op het brede sociale domein en dan vooral op de thema’s GGZ, cliëntenparticipatie, participatie en re-integratie. Hierbij gaat het om zowel kwalitatief als kwalitatief onderzoek en vaak om de combinatie van beide. Kortom, je kunt mij inschakelen voor een grote survey, maar ook voor verdiepende interviews. Ik ben gespecialiseerd in onderzoek vanuit cliëntperspectief en het samen met de deelnemers van een interventie als co-onderzoekers uitvoeren van onderzoek. Door de mensen om wie het gaat intensief bij het onderzoek te betrekken, verbetert de kwaliteit en ontstaat meer inzicht.

Ik heb met veel plezier verschillende projecten gedaan waarbij o.a. ex-zwerfjongeren, jongeren met een psychische kwetsbaarheid en (O)GGZ-cliënten hun opvanginstelling/woonlocatie onderzochten door een onderzoek onder medebewoners uit te voeren. Op basis van de uitkomsten gingen zij in gesprek met het management van de instelling en werden verbeteringen doorgevoerd. Ook onderzocht ik samen met (O)GGZ-cliënten de zelfsturing en de inzet van ervaringsdeskundigheid in de Amsterdamse dagbesteding.

Het geeft me energie om onze onderzoeksresultaten naar bijvoorbeeld praktische tools en handreikingen te vertalen en om te merken dat ik kan bijdragen aan het ondersteunen van mensen die hard werken aan een mooiere wereld voor iedereen. Zo schreef ik bijvoorbeeld de handreiking ‘Anderstaligen leren en werken in de zorg’. Bedoeld voor opleiders, zorgorganisaties, UWV en gemeenten, die geïnteresseerd zijn in het opzetten van een leerwerktraject dat anderstaligen (migranten of statushouders) opleidt tot een baan in de ouderen- of gehandicaptenzorg. En droeg ik bijvoorbeeld bij aan de uitvoering van een actieplan dat zich richtte op het toerusten van corporatiemedewerkers bij de omgang met verwarde personen. Hierbij brachten we de ondersteuningsbehoeften in kaart en op basis hiervan ontwikkelden we hulpmiddelen voor corporatiemedewerkers.

Heb je een vraag op een van mijn expertise-gebieden? En wil je een onderzoek dat inzicht geeft en verder helpt? Neem contact met mij op!

Drs. Diane Bulsink

Senior onderzoeker

Externe publicaties

  • 2013 Mak, J., Davelaar, M., & Bulsink, D. (2013). Begeleide beoordeelt begeleider: Methodiek PAja!. Wmo Magazine, 7(4), 22-25.
  • 2010 Dongen, M.-C. van, & Bulsink, D. (2011). PGO Monitor 2010: Brancherapport: Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten. S.l.: CG-Raad, LPGGz, NPCF, Platvorm VG.