Drs. Diane Bulsink

Onderzoeker

Sinds 2008 werk ik als onderzoeker bij het Verwey-Jonker Instituut. Zij houdt zich bezig met zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek.

Mijn expertise ligt op het terrein van cliëntenparticipatie, GGZ, re-integratie en arbeidsparticipatie, maatschappelijke opvang, mensen met beperkingen, armoede en schuldhulpverlening. Ik ben gespecialiseerd in onderzoek vanuit het cliëntperspectief waarbij ervaringsdeskundigen een belangrijke rol spelen in de uitvoering van het onderzoek.

Voorheen werkte ik aan de Universiteit Utrecht en bij TNS NIPO. Ik studeerde Psychologie (Master Sociale psychologie, 2005) en Wijsbegeerte (Bachelor Sociale en Politieke filosofie, 2005) aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Drs. Diane Bulsink

Onderzoeker

Externe publicaties

  • 2013 Mak, J., Davelaar, M., & Bulsink, D. (2013). Begeleide beoordeelt begeleider: Methodiek PAja!. Wmo Magazine, 7(4), 22-25.
  • 2010 Dongen, M.-C. van, & Bulsink, D. (2011). PGO Monitor 2010: Brancherapport: Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten. S.l.: CG-Raad, LPGGz, NPCF, Platvorm VG.