Amella Mesic, MSc

Junior onderzoeker

The only way to do great work, is to love what you do - Steve Jobs

Amella Mesic
Als stagiaire bij het Verwey-Jonker Instituut heb ik het enorm naar mijn zin gehad. De focus op maatschappelijk relevante vraagstukken gaf mij veel voldoening. Na afronding van mijn stage en enkele omzwervingen, waaronder werkgroepdocent op het HBO, merkte ik dat het onderzoek gauw weer begon te kriebelen. Ik hoefde dan ook niet lang na te denken toen ik aan de slag kon gaan als junior onderzoeker.

Als junior-onderzoeker voer ik diverse taken uit voor diverse projecten. Één van de vele onderzoeken waar ik met plezier aan heb gewerkt, is een onderzoek naar de aard en omvang van ondermijnende criminaliteit in het Noordzeekanaalgebied en zeehaven Amsterdam. Dit onderzoek is verricht in samenwerking met de Vrije Universiteit van Amsterdam.

Interpersoonlijk contact

Ondermijnende criminaliteit is lastig in kaart te brengen en al helemaal in een gebied waar meer anonimiteit en minder meldingsbereidheid is. Door o.a. medewerkers van politie, douane en de belastingdienst én ondernemers in de zeehaven te spreken, konden we een beeld schetsen van wat er al dan niet speelt in dat gebied, alsook wat er gedaan kan worden om de aanpak te verbeteren.

Het interpersoonlijke contact met mensen vind ik een van de mooiste aspecten van mijn werk. De diversiteit in de projecten waar ik op zit maakt het interpersoonlijke contact elke keer weer bijzonder. Andere visies, denkwijzen en ervaringen passeren de revue. Het allerleukste vind ik om contact te hebben met jongeren en kinderen. De inzichten uit hun verhalen en belevingswerelden zijn uniek!

Amella Mesic, MSc

Junior onderzoeker