Onafhankelijk onderzoek actueel en richtinggevend

ZonMw bezoekt Kenniswerkplaats Transformatie Jeugd Amsterdam

28 november 2017

Op 7 november bezocht een commissie van ZonMw de Kenniswerkplaats Transformatie Jeugd Amsterdam (KeTJA). ZonMw is samen met de gemeente Amsterdam financier van de kenniswerkplaats en was benieuwd naar de activiteiten van KeTJA en vooral naar hoe ze werken.

Het bezoek vond plaats bij het Ouder- en Kindteam Osdorp, waar de commissieleden in gesprek gingen met de bij KeTJA betrokken partijen: onderzoekers van het Verwey-Jonker Instituut, Hogeschool Inholland en de Hogeschool van Amsterdam, vertegenwoordigers van de gemeente, het NEJA, het Ouder-en-Kind(programma)team, het Jeugdplatform, S-IPI en Trias Pedagogica.

Samenwerking tussen praktijk, beleid en onderzoek

Het was een geanimeerde ochtend met veel vragen over en weer. In de verhalen en gesprekken is uitgelegd wat het in de praktijk vraagt om onderzoek, praktijk en beleid bij elkaar te brengen. Voor KeTJA is dit een wezenlijke vraag, omdat kennisondersteuning in nauwe samenspraak met het veld (beleid en praktijk) een kerntaak is. Belangrijke vragen daarbij zijn: Hoe leer je elkaars ‘taal’ spreken, hoe sluit je goed aan bij elkaars logica en bij een zich ontwikkelende praktijk en hoe haal je het beste uit de drie werelden? We hebben hierin al veel van elkaar geleerd en samen ontwikkeld.

Inzichten en praktijkvoorbeelden

Een belangrijke conclusie die we trokken uit de bijeenkomst, was dat het proces zelf explicitering verdient: wat valt ervan te leren door andere complexe praktijken van gezamenlijke (kennis)ontwikkeling? Een ander verkregen inzicht was dat het onderzoek uitvoeren op zichzelf al veel verandering in de praktijk teweegbrengt. Meerwaarde van het proces is voorts dat onderzoekers, beleids- en praktijkmensen en de opleidingen elkaar steeds beter weten te vinden en elkaar met hun expertise kunnen versterken. Tijdens de bijeenkomst zijn veel praktijkvoorbeelden gegeven van hoe we samenwerken om te zorgen dat enerzijds het Amsterdamse jeugdstelsel gebruikmaakt van kennis uit de wetenschap en daarmee goed aansluit bij de vragen van alle ouders en kinderen. En anderzijds hoe onderzoekers aansluiten bij professionals en de stem van ouders en jeugdigen betrekken in hun werk.

Over KeTJA

De Amsterdamse kenniswerkplaats is een van de 12 Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd. KeTJA ondersteunt de ontwikkeling van de basismethodiek van het Ouder- en Kindteam, de doorontwikkeling van het lerend systeem, en beantwoordt vragen via een kennisportaal. KeTJA is onderdeel van het Netwerk Effectief Jeugdstelsel Amsterdam (NEJA).

De Kenniswerkplaats Transformatie Jeugd Amsterdam is een samenwerking van het Verwey-Jonker Instituut (penvoerder), gemeente Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Inholland, VU Amsterdam, Netwerk Effectieve Jeugdzorg Amsterdam (NEJA), GGD Amsterdam, Trias Pedagogica, Stichting Interculturele Participatie en Integratie (S-IPI), de Ouder- en Kindteams Amsterdam en het Jeugdplatform Amsterdam. De werkplaats wordt gefinancierd door ZonMW en de gemeente Amsterdam. Vanuit haar verantwoordelijkheid voor de hulp aan jeugd en gezinnen in Amsterdam is de gemeente zowel opdrachtgever als gesprekspartner.**

Meer informatie over KeTJA is te vinden op het kennisportaal van NEJA. Contactpersoon Marjolijn Distelbrink is te bereiken via mdistelbrink@verwey-jonker.nl.