Onafhankelijk onderzoek actueel en richtinggevend

Wijkteams blijken in Rotterdam stuk goedkoper dan vorige zorgaanpak

16-08-2016

In de meeste gevallen blijkt de aanpak met wijkteams goedkoper dan de aanpak die voorheen gehanteerd werd in Rotterdam. Dit is één van de conclusies van het rapport van het Verwey-Jonker Instituut en Ecorys: Business Case Wijkteams Rotterdam 2016. De aanpak pakt vaak goedkoper uit omdat minder partijen/professionals betrokken zijn per gezin, sneller resultaat wordt geboekt en ook omdat in een deel van de gevallen grotere problemen en daarmee duurdere hulp wordt voorkomen (bijvoorbeeld huisuitzetting).

Betere resultaten
Ook komt er in het rapport naar voren dat de wijkteamaanpak in de onderzochte casussen tot vergelijkbare of betere resultaten voor de cliënten heeft geleid in vergelijking met de aanpak die voorheen werd gehanteerd. Met name de integrale aanpak en de snelle inzetbaarheid van de wijkteams zijn hierbij belangrijke factoren. De publicatie is eind juni aan de gemeenteraad aangeboden. Zij gaan het rapport als input gebruiken voor de doorontwikkeling van zorg, welzijn en jeugdhulp 2018.

Vergelijken met de effectencalculator
Om een vergelijking te kunnen maken tussen de situatie toen en nu is er gebruik gemaakt van de Effectencalculator (zie voor meer informatie: https://effectencalculator.nl/). Met dit instrument zijn voor 22 praktijkcasussen de integrale aanpak van de wijkteams en de meer verkokerde aanpak van voorheen met elkaar vergeleken. Per casus zijn hierbij het behaalde resultaten en de maatschappelijke kosten van de wijkteamaanpak in beeld gebracht. Daarnaast is specifiek gekeken naar de samenwerking van de wijkteams met de afdeling Werk en Inkomen (W&I), de kredietbank en met de toegangsloketten tot de wijkteams (Vraagwijzer en CJG-loket). Uiteraard is deze aanpak ook gemakkelijk toepasbaar op andere gemeenten. Gemeenten die zich bijvoorbeeld afvragen wat de wijkteamaanpak in hun gemeente oplevert, kunnen uiteraard vrijblijvend contact opnemen met de betrokken onderzoeker.

Wijkteams in Rotterdam
Door te werken met wijkteams geeft Rotterdam vorm aan de kanteling over de volle breedte van het sociaal domein. Hierbij is ingezet op een integrale aanpak per gezin met inzet op de eigen kracht en eigen netwerk van de cliënten. In elk van de wijken in de stad is een wijkteam actief dat bewoners ondersteunt op een groot aantal gebieden zoals gebieden schulden, financiën, opvoeding, gezinsproblematiek en geestelijke gezondheidszorg.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Ahmed Hamdi
Senior onderzoeker
Tel: 030-2303 283 / 06-34738625
Email: ahamdi@verwey-jonker.nl