Onafhankelijk onderzoek actueel en richtinggevend

De week tegen Kindermishandeling en Huiselijk Geweld: interview met Prof. Dr. Majone Steketee

19-11-2019

Het is deze week de Week tegen Kindermishandeling. In dit kader is onze wetenschappelijk directeur Prof. Dr. Majone Steketee geïnterviewd door Augeo magazine. Het interview gaat onder meer over de nieuwe beleidstool die beleidsmedewerkers kunnen inzetten om beter te kunnen sturen binnen hun eigen gemeenten op kindermishandeling en huiselijk geweld. Steketee voert op het moment o.a. longitudinaal onderzoek uit naar de langetermijneffecten van partnergeweld en kindermishandeling voor kinderen.

Steketee: ‘Bij huiselijk geweld en kindermishandeling gaat het vaak om ernstige en complexe problematiek. Wil je als gemeente de juiste hulp inkopen, dan kun je met de beleidstool je inkoopbeleid baseren op de problemen die werkelijk spelen als gevolg van geweld in gezinnen.’

Lees het volledige interview via deze link.