Onafhankelijk onderzoek actueel en richtinggevend

Videosessie: Kwetsbare Gezinnen in tijden van de Coronacrisis

28-04-2020

Op 30 april van 15:00-16:00 vindt er een online video sessie plaats. Deelname is gratis.

De coranacrisis heeft grote impact op gezinnen die toch al kwetsbaar waren. Door het wegvallen van school, opvang en contact met het sociale netwerk komen gezinnen verder onder druk te staan. Het risico op geweld neemt in deze gezinnen toe. Hoe ga je hier als professional mee om? Terwijl je zelf te maken hebt met beperkende corona-maatregelen en zorgen over je eigen gezondheid? Tijdens deze videosessie wisselen we ervaringen, tips en goede voorbeelden met elkaar uit.

Programma

We starten de videosessie plenair met een korte presentatie van Anita Kraak van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi). Zij laat zien hoe en waar het NJi informatie over de Coronacrisis voor professionals en ouders verzamelt, valideert en verspreidt. Daarna gaan we in kleinere groepen met elkaar in gesprek over de volgende vragen:

  1. Hoe kom je in contact met gezinnen waarvan je vermoedt dat er risico op huiselijk geweld en kindermishandeling is?
  2. Hoe blijf je in contact met gezinnen die je al kende waarvan je weet dat er risico op huiselijk geweld en kindermishandeling is?
  3. Als je contact hebt met een kwetsbaar gezin: Hoe handel je nu je te maken hebt met beperkende coronamaatregelen? Hoe maak je een inschatting van de veiligheid en wat doe je om jouw eigen veiligheid te waarborgen?

Ga naar deze website voor meer informatie, wat je kunt doen ter voorbereiding en om naar de uiteindelijke videosessie te gaan.

Eventuele vragen kunnen gemaild worden naar via l.snippe@1sociaaldomein.nl