Onafhankelijk onderzoek actueel en richtinggevend

Veel nieuwe publicaties rondom diversiteit en integratie

9 mei 2017

De afgelopen tijd rondden we veel projecten af binnen ons programma Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS). U vindt hieronder drie opvallende publicaties. Op de site vindt u het totale overzicht van recent uitgebrachte publicaties. Verder staan er veel interessante artikelen, Vraag & Antwoorden en dossiers rond dit thema.

De verhoudingen tussen Turks-Nederlandse groeperingen
Recente ontwikkelingen in Turkije leidden ook in Nederland tot incidenten binnen de Turks-Nederlandse gemeenschap. Waar komen deze spanningen vandaan? Welke groeperingen zijn er eigenlijk te onderscheiden binnen de Turks-Nederlandse gemeenschap en hoe verhouden zij zich tot elkaar? Dit informatieblad probeert een zo feitelijk en neutraal mogelijk beeld te schetsen.

‘Geven, ontvangen, teruggeven’, een pleidooi voor diversiteit in wederkerigheid
Een bericht aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van Hans Boutellier waarin hij zich hard maakt voor beleid gericht op wederkerigheid. ‘We zouden de wederkerigheid weer meer zichtbaar kunnen maken. En er wat aan doen als de balans daarin is verstoord.’ Dit essay is onderdeel van het jaarbericht 2016 dat in april werd gepresenteerd op de jaarlijkse bijeenkomst van KIS.

Vier praktijkvoorbeelden hoe radicalisering te voorkomen en tegen te gaan
Hoe kun je radicalisering voorkomen en tegengaan? Een vraag waar veel professionals, o.a. bij de politie en het onderwijs, mee worstelen. Er is behoefte aan inspiratie en concrete tips. Deze vier aanpakken zijn beschreven, zodat professionals weten hoe anderen deze vraagstukken benaderen en daar lering uit kunnen trekken.