Onafhankelijk onderzoek actueel en richtinggevend

Seminar: Toekomstpersectief van Turkse Nederlanders

31 oktober 2017

Sinds de mislukte couppoging in Turkije is het voor veel Nederlanders duidelijk dat er grote verschillen zijn binnen de Turkse gemeenschap. Daarnaast blijkt dat de gebeurtenissen in Turkije grote invloed hebben op de gemeenschap in Nederland. Kennisplatform Integratie & Samenleving organiseert in samenwerking met ISR en ACCESS EUROPE naar aanleiding van vragen vanuit de gemeenschap een seminar.

De laatste maanden komt vanuit de verschillende Turks-Nederlandse groepen en individuen de vraag: Hoe zien wij zelf onze toekomst in Nederland? In hoeverre willen wij ons laten be├»nvloeden door wat er in Turkije gebeurt? Hoe zien wij als tweede en derde generatie de toekomst van onze kinderen voor ons? Naar aanleiding van de vragen vanuit de Turkse gemeenschap organiseert KIS in samenwerking met het Institute for Societal Resilience van de Vrije Universiteit en ACCESS Europe, een samenwerkingsverband van de Vrije Universiteit en de Universiteit van Amsterdam, een seminar.

De Turks-Nederlandse gemeenschap is zeer divers op politiek, etnisch en religieus niveau, zoals beschreven in onderstaand rapport van KIS. Deze verschillen zorgen er mede voor dat de meningen uiteenlopen. Het doel van dit seminar is daarom om met elkaar in gesprek te gaan. Er is behoefte aan een nieuw perspectief over de toekomst. Het seminar wordt geleid door Yesim Candan.

Heeft u interesse om deel te nemen? Aanmelden kan hier.