Onafhankelijk onderzoek actueel en richtinggevend

Oud-cliënten gezocht voor onderzoek naar ervaringen KJP 1945-2015

10 januari 2018

Het Verwey-Jonker Instituut doet onderzoek naar de ervaringen van oud-cliënten van instellingen voor kinder- en jeugdpsychiatrie (KJP).

Heeft u tussen 1945 en 2015 voor korte of langere periode in zo’n instelling gewoond? Bent u opgenomen geweest in een KJP-tehuis of instelling? Of bent u naaste familie van zo’n oud-bewoner? Help ons dan met het invullen van een vragenlijst of meld u naar aanleiding van de vragenlijst aan voor een interview.

Tussen 1945 en 2015 zijn er in Nederland ongeveer zeventig instellingen geweest, waar kinderen met ernstige psychische stoornissen werden opgenomen. Vaak op aanraden van de dokter, de psychiater en met akkoord van de ouders. Het ging om kinderen en jongeren met bijvoorbeeld ernstige angst- of eetstoornissen, depressies of ontwikkelingsstoornissen. Wij verwachten dat het in totaal om ongeveer 17.000 mensen zal gaan, de afgelopen 70 jaar.  

Het onderzoek naar hun ervaringen wordt in opdracht van de Commissie Geweld in Jeugdzorg (Commissie de Winter) uitgevoerd. Het richt zich in het bijzonder op gevallen van geweld in de intramurale jeugd-GGZ. Denk daarbij aan verwaarlozing, psychische en fysieke mishandeling of seksueel misbruik. De onderzoekers willen een zo groot mogelijke groep ex-cliënten bereiken. Ook als er geen nare dingen gebeurd zijn, dan kunt u de enquête invullen. Het doel is om de ervaringen zo goed mogelijk in kaart te brengen.

Het is ook mogelijk om de vragenlijst voor iemand anders in te vullen als familielid of vriend(in). De vragenlijst hier te vinden.

Heeft u vragen over het onderzoek of over de vragenlijst? Meer informatie is per e-mail op te vragen bij communicatie via of telefonisch via 030-2300799.