Onafhankelijk onderzoek actueel en richtinggevend

Oproep aan (naasten of hulpverleners van) LVB-afstandsmoeders 1956-1984

27-02-2020

Voor een onderzoek naar ervaringen van binnenlandse afstand ter adoptie in de periode 1956-1984 zijn wij gericht op zoek naar (naasten of hulpverleners van) moeders met een licht verstandelijke beperking (LVB) die in die tijd afstand moesten doen van hun kind. Deze groep is tot nu toe onderbelicht gebleven.

Heeft u als LVB-moeder in die periode afstand gedaan of kent u het verhaal van een LVB-afstandsmoeder uit uw directe omgeving (bijvoorbeeld als familielid)? Dan willen we graag in contact met u komen. Het interview is, indien gewenst, volledig anoniem.

Aanmelden kan via een mail aan Anneke Brock of via het aanmeldpunt op de site van Rijksoverheid.

Over het onderzoek

Het WODC heeft het Verwey-Jonker Instituut opdracht gegeven om, naar aanleiding van het verkennende onderzoek uit 2017, een completer beeld te verkrijgen van de wijze waarop de binnenlandse afstand en adoptie verliep tussen 1956 en 1984, en wat dat heeft betekend voor betrokkenen. Na de startconferentie van 30 september 2019 zijn de onderzoekers begonnen met literatuur- en mediaonderzoek. Ook vindt er archiefonderzoek plaats en zijn er interviews met afstandsmoeders én -vaders-, -kinderen, geadopteerden, adoptieouders en hulpverleners.