Onafhankelijk onderzoek actueel en richtinggevend

Nieuwe training in het gebruik van de Effectencalculator

3 september 2018

Het Verwey-Jonker Instituut verzorgt binnenkort weer een nieuwe training in het gebruik van de Effectencalculator. Dit is een evaluatie-instrument voor werkwijzen in het sociaal domein. Met de Effectencalculator krijgt u in beeld hoe beleid in de praktijk uitpakt. Worden en voelen mensen zich daadwerkelijk beter geholpen? Hoe houdt u de kosten van de ondersteuning in de greep? Wat is er nodig om de transformatie verder vorm te geven? Hoe brengt u de meerwaarde van een werkwijze in beeld?

Met de Effectencalculator presenteren wij een nieuwe manier van dialogisch evalueren. De evaluatie vindt plaats vanuit het perspectief van direct betrokkenen, en op schaalniveau van de individuele cliënt/ het individuele huishouden.

De training
De training Effectencalculator maakt u vaardig in het gebruik van het instrument Effectencalculator. U kunt zelfstandig een gesprek begeleiden en de uitkomsten hiervan rapporteren. Aan het eind van de training bent u gecertificeerd ‘Effectencalculateur’. U kunt aangeven wat de evaluatieve waarde is van de uitkomsten en weet wanneer u de Effectencalculator wel of niet kunt inzetten.

De training is onder meer geschikt voor:
• onderzoekers die graag een goed werkend, beproefd instrument willen gebruiken voor kwalitatief onderzoek;
• beleidsmedewerkers die met lokaal betrokkenen willen ontdekken hoe beleid in de praktijk uitpakt;
• sociale professionals en hun coördinatoren/teammanagers, die zelf casuïstiek onder de loep willen nemen om van te leren, bijvoorbeeld in het kader van intervisie.

De training heeft drie onderdelen:
• Basistraining (eerste dag): aandacht voor achtergrond van het instrument, gespreksoefening, de verschillende toepassingsmogelijkheden en de voorbereiding/begeleiding van het gesprek rond de Effectencalculator.
• Instrumenttraining (tweede dag): tweede gesprekoefening, introductie webapplicatie en toepassing in eigen werkpraktijk.
• Twee maal ervaring opdoen: gesprek rond de Effectencalculator + uitwerken casus; in uw eigen omgeving, met eigen casussen, of in elders in het land; inclusief begeleiding op afstand.

De training vindt plaats op donderdag 27 september en dinsdag 16 oktober van 09:30-16:30 bij Ecorys in Rotterdam. De kosten bedragen € 950 (ex. BTW) per persoon voor het totale traject.

Na de training kunt u gebruik blijven maken van de Effectencalculator-applicatie, inclusief toekomstige updates. Ook het andere werkmateriaal blijft digitaal beschikbaar. Tevens bent u dan lid van de ‘vakgemeenschap’ van Effectencalculateurs. In een of twee bijeenkomsten per jaar worden ervaringen gedeeld en ontwikkelrichtingen van het instrument verkend.

Meld u aan via www.effectencalculator.nl of door te mailen naar Maarten Kwakernaak.