Onafhankelijk onderzoek actueel en richtinggevend

Nieuwe aanpak armoedebestrijding gemeente Zaanstad succesvol

24-02-2017

De gemeenteraad van Zaanstad heeft gisteren de evaluatie van de pilot maatwerkbudget in ontvangst genomen. Binnen deze pilot richt de gemeente zich op armoedebestrijding. De evaluatie is uitgevoerd door het Verwey-Jonker Instituut in samenwerking met Slim Beleid

Uit de evaluatie van Monique Stavenuiter (Verwey-Jonker Instituut) en Silvia Bunt van Slim Beleid, blijkt dat de aanpak in het bijzonder heeft gewerkt voor mensen met schulden.

De pilot ging in mei 2015 van start. Tot de doelgroep behoren inwoners met financiële en mogelijk sociale problemen. Het belangrijkste doel van de pilot is het voorkomen van escalatie van deze problemen, door middel van ondersteuning door wijk- en jeugdteams.

De medewerkers uit deze teams zijn aan het werk gegaan met inwoners waar armoede aan de orde is en moesten beoordelen of zij in aanmerking kwamen voor een bijdrage uit het maatwerkbudget. Dat bleek een succes. In totaal is er in anderhalf jaar tijd 309.586 euro aan de betreffende inwoners toegekend.

Stavenuiter en Bunt hebben de afgelopen anderhalf jaar twintig casussen bestudeerd en zo de resultaten van de maatwerkondersteuning inzichtelijk gemaakt. In alle casussen waarbij er een bijdrage is toegekend door de wijkteams was er sprake van schulden. In zestien gevallen was er zelfs sprake van problematische schulden.

Zowel de wijkteams, als de inwoners die een bijdrage hebben ontvangen, zijn zeer tevreden over de resultaten van de pilot. De gemeenteraad van Zaanstad beslist in de komende weken hoe de pilot wordt geïntegreerd in het gemeentelijk beleid.

Het volledige onderzoeksrapport is hier in te zien.