Onafhankelijk onderzoek actueel en richtinggevend

Nieuw onderzoek: buurttuinen dragen bij aan sociale samenhang

3 november 2017

Dragen buurttuinen bij aan sociale samenhang? Die vraag staat centraal in ons onderzoek naar het project Groen Verbindt van het Oranje Fonds. In dit project gaat het meer om het elkaar leren kennen dan om de oogst. Het ontmoetingsaspect staat centraal.

Tachtig procent van de initiatiefnemers denkt dat deelnemers elkaar door de buurttuin ook op andere momenten helpen, stelt onderzoeker Marian van der Klein in een interview met het Oranje Fonds. Hetzelfde percentage deelnemers heeft op deze manier meer nieuwe mensen leren kennen, aldus Van der Klein. ‘Mensen voelen zich gelukkiger, gezonder en hebben meer sociale contacten. En dat komt mede door de buurttuin, zegt negentig procent van de deelnemers.’

De eveluatie van Groen Verbindt bestaat uit twee verschillende studies. Ook wel de A- en B-rapportage. Bij de A-projecten gaat het om 103 groene initiatieven die eenmalig een bedrag van maximaal € 2.500 hebben gekregen. De bevingen zijn hier te lezen: Groen Verbindt: ontmoeting en sociaal contact in de buurttuin. De B-projecten krijgen drie jaar lang financiële steun, begeleiding en advies van het Oranje Fonds. Omdat dit project nog in ontwikkeling is, is daarvan slechts een tussenrapportage gemaakt.’

Lees het hele interview met Marian van der Klein hier. Meer informatie over Groen Verbindt? Bekijk dan de website van het Oranje Fonds of stuur een mail naar Marian van der Klein via mvanderklein@verwey-jonker.nl.