Onafhankelijk onderzoek actueel en richtinggevend

Meer aandacht nodig voor vrijwillige hulp aan dementerende ouderen

12 juli 2017

Tijdens een expertbijeenkomst zijn de eerste resultaten van het Verwey-Jonker project ‘Vrijwillige inzet bij dementie’ gepresenteerd. Met dit onderzoek brengen wij in beeld wat de aard, omvang en diversiteit van vrijwilligerswerk voor mensen met dementie is. Ook zetten wij in op het verhogen van de kwaliteit van de inzet van vrijwilligers.

Op de bijeenkomst werden de eerste resultaten besproken met mantelzorgers, vrijwilligers, thuiszorgaanbieders, vrijwilligersorganisaties, welzijnsorganisaties, migrantenorganisaties en gemeenten. Zo blijkt dat mensen met dementie en hun mantelzorgers opbloeien van hulp en bezoek van vrijwilligers. Toch ontvangt maar 7% van de huishoudens met dementie hulp van vrijwilligers. Buurtgenoten, bezoekers en vrijwilligers komen vooral langs voor de gezelligheid, voor de boodschappen en voor de leuke activiteiten maar bieden vaak geen zorg. Informele hulp aan mantelzorgers is tot nu toe veel op eigen initiatief, er is meer aandacht nodig voor de ondersteuning van deze hulp. En voor hulp aan mantelzorgers die zorgen voor ee dementerende die thuiswoont. De samenleving verwacht veel van de inzet van vrijwilligers in dementiehuishoudens. Vrijwilligers kunnen klusjes doen waarmee ze dementerende ouderen in staat stellen om langer thuis te blijven wonen. Ook verkleinen ze het isolement. Maar de hulp die deze vrijwilligers kunnen bieden moet niet OVERschat worden. Het aantal beschikbare vrijwilligers is klein, en maatje zijn van een dementiehuishouden is niet eenvoudig.

Het is dan ook van belang dat er meer goed geïnformeerde vrijwilligers komen, en dat andere zorg en hulpverleners goed samenwerken met deze vrijwilligers. De behoeften van mantelzorgers moeten beter in kaart worden gebracht, en het moet voor gemeenten en (thuis)zorg organisaties duidelijk zijn wat vrijwilligers wel en niet kunnen in huishoudens met dementie.

Een meer gedetailleerd verslag van de onderzoeksresultaten is te vinden in de PowerPoint van deze bijeenkomst.