Onafhankelijk onderzoek actueel en richtinggevend

Leefstijlinterventie voor vitale oudere migranten

24 oktober 2017

Het Verwey-Jonker Instituut gaat, in opdracht van FNO en in samenwerking met Harten voor Sport, aan de slag met het ontwikkelen van een laagdrempelige leefstijlinterventie voor ouderen met een migratieachtergrond. De interventie is onderdeel van het programma Meer Veerkracht, Langer Thuis

De focus ligt op ouderen meer laten bewegen, met het doel om gezond en veerkrachtig te blijven zodat zij langer zelfstandig kunnen wonen. Het beweegprogramma zal onder leiding van professionele begeleiding worden uitgevoerd waarbij iedereen persoonlijke aandacht is maar het groepsgevoel en gezelligheid centraal staat. Het is de bedoeling dat de interventie na afloop van de subsidie blijft voortbestaan. De implementatie vindt vanaf november plaats in de Utrechtse wijk Overvecht en duurt ongeveer twintig weken.

In het activiteitenpakket van deze wijk is nog weinig aanbod voor deze specifieke doelgroep. De interventie is er daarom opgericht zoveel mogelijk mensen uit deze doelgroep te laten deelnemen. Het werven van deelnemers gaat via bestaande groepen en via migrantenorganisaties. Om het aanbod zo goed mogelijk te laten aansluiten komen er gemende groepen en groepen speciaal voor vrouwen en voor mannen. Het project richt zich op zelfstandig wonende ouderen vanaf 55 jaar die met name een Surinaamse, Turkse, Marokkaanse of Chinese achtergrond hebben en die inactief zijn of de Nederlandse Norm Gezond Bewegen niet halen.
Naast het sporten krijgen de deelnemers ook praktische tips voor een gezonde levensstijl.

Meer informatie bij Saskia te Velde via stevelde@verwey-jonker.nl