Onafhankelijk onderzoek actueel en richtinggevend

Krachten bundelen tegen ondermijnende criminaliteit

29 juni 2017

Gemeenten, politie, de Belastingdienst en het OM bundelen hun krachten om samen georganiseerde, ondermijnende criminaliteit te bestrijden. Op initiatief van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is op 28 juni de ‘City Deal – Zicht op Ondermijning’ ondertekend tijdens een bestuurdersconferentie in Nieuwegein.

Wetenschappelijk directeur Hans Boutellier en onderzoeker Jolijn Broekhuizen van het Verwey-Jonker Instituut waren daarbij aanwezig. Zij gaven in het kader van ondermijning en de 'deal' een deelsessie. Onderzoek naar ondermijning is één van de expertises van ons instituut.

In de aanpak staat data analyse centraal. Door beschikbare data te combineren en met behulp van moderne technieken deze informatie te analyseren, is het de bedoeling dat meer zicht ontstaat op patronen en structuren van georganiseerde criminaliteit.

De City Deal is een samenwerking tussen de gemeenten Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Tilburg en Utrecht, het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), de Nationale Politie, het OM en de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Veiligheid en Justitie en Financiën/Belastingdienst. Het komt voort uit het interbestuurlijke programma Agenda Stad. Steden, Rijksoverheid, de Europese Commissie, maatschappelijke partners en het bedrijfsleven werken hiermee samen aan het versterken van groei, leefbaarheid en innovatie in het Nederlandse en Europese stedennetwerk.