Onafhankelijk onderzoek actueel en richtinggevend

Kom naar het Kennisatelier 'Werken met Triple P Tieners'

2 maart 2018

Op 8 maart worden tijdens het Kennisatelier ‘Werken met Triple P Tieners’ de resultaten van een onderzoek naar de effectiviteit van het ‘Triple P Tieners’ programma gepresenteerd. Het Verwey-Jonker Instituut werkte mee aan dit onderzoek. De bijeenkomst is bedoeld voor professionals uit praktijk, beleid, onderwijs en wetenschap.

Triple P is een internationaal opvoedprogramma, in Nederland bekend onder de naam Preventief Positief Opvoeden. Het is een opvoedcursus voor ouders van tieners tussen de 10 en 16 jaar. Zij ontvangen professionele ondersteuning bij de opvoeding en ontwikkeling van hun kinderen. Het onderzoek naar de effectiviteit van dit programma vond plaats in samenwerking met Hogeschool Inholland, de Vrije Universiteit Amsterdam en het Trimbos Instituut. Centraal stond de vraag of deelname aan Triple P leidt tot verbetering van de opvoedcompetentie van ouders en afname van ‘lastig’ pubergedrag. Een andere belangrijke vraag was of en hoe het programma aansluit bij ouders met een migratieachtergrond.

Tijdens de bijeenkomst presenteert Majone Steketee de resultaten van het onderzoek naar het effect van Triple P. Onderzoeker Marjolijn Distelbrink geeft een presentatie over de integriteit van het programma. Verder wordt er een aantal workshops gegeven over de resultaten van het onderzoek. Zo is er onder andere een workshop over de ervaringen van professionals met het programma, en over de ervaringen en opvoedstijlen van ouders.

In april/mei verschijnt een handreiking voor het gebruik van Triple P Tieners. Deze handreiking zal op de bijeenkomst van 8 maart symbolisch worden uitgereikt aan Petra Helderman, afdelingshoofd Jeugd van de gemeente Amsterdam.

Het Kennisatelier is kosteloos en vrij toegankelijk. De uitnodiging vindt u hier. Aanmelden is nog mogelijk bij: Michelle.Bax@inholland.nl