Jeugd

Kom naar de mini-conferentie 'Ken je kracht?'

21 oktober 2019

Eigen kracht: je kan er niet omheen. Van wettelijke kaders tot gemeentelijke beleidsdocumenten en methodieken, ‘eigen kracht’ wordt als hét aangrijpingspunt gezien voor effectieve hulpverlening. Maar wat bedoelen we eigenlijk als we het hebben over eigen kracht? Wat betekent het voor het handelen van professionals die werken met ouders en jeugdigen? Waar moet je vanuit beleid op sturen? En hoe weet en meet je dan of het werkt? 29 oktober organiseren het Verwey-Jonker Instituut en TNO een mini-conferentie over dit onderwerp.

Tijdens deze middag leer je door middel van 2 concrete producten de dialoog aan te gaan over empowerment en het stimuleren van eigen kracht bij jeugd en gezin:

1. De gesprekswaaier ‘Ken je kracht?’
Deze gesprekswaaier is een hulpmiddel voor uitvoerend professionals, leidinggevenden, beleidsmakers, jeugdigen en opvoeders om het gesprek aan te gaan over spanningsvelden waar professionals mee te maken hebben bij het uitgaan van eigen kracht. In de waaier staan deze spanningsvelden kort beschreven en worden werkvormen aangereikt om met elkaar in gesprek te gaan. 

2. De Reflectietool voor gemeenten: ‘Denkend over Eigen Kracht zie ik …’
Deze reflectietool ondersteunt wethouders, gemeentelijke beleidsadviseurs en regisseurs (portefeuillehouders Jeugd, WMO en Participatie) om binnen de gemeente, maar ook met samenwerkingspartners en inwoners, het gesprek aan te gaan over eigen kracht.

Voor/van wie? 

Professionals, gemeentelijke beleidsadviseurs en regisseurs (portefeuillehouders Jeugd, WMO en Participatie) en wethouders. De mini-conferentie wordt georganiseerd door het Verwey-Jonker Instituut en TNO.

Programma 

10.00-10.30 Inloop
10.30–11.00 Plenaire opening
11.00-11.45 Workshop ronde 1: aan de slag met de Gesprekswaaier of Reflectietool
11.55-12.40 Workshop ronde 2: aan de slag met de Gesprekswaaier of Reflectietool
12.45-13.00 Plenaire afsluiting met een broodje

De bijeenkomst vindt plaats in het Verwey-Jonker Instituut, Kromme Nieuwegracht 6 in Utrecht.

Vragen of aanmelden? 

De bijeenkomst is gratis. Graag vooraf aanmelden per mail bij Jule van den Berg via: JvandenBerg@verwey-jonker.nl