Onafhankelijk onderzoek actueel en richtinggevend

KetJA helpt professionals bij nieuwe werkwijze Ouder- en Kindteams

2 november 2017

Hoe kun je het beste samenwerken om de preventie en jeugdhulp in de stad te verbeteren? Kennisconsortium KetJA helpt jeugdpyschologen, ouder- en kindadviseurs, jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen die in Amsterdam gezamenlijk werken aan dit doel. Dat doen zij in wijken en op scholen in de vorm van Ouder- en Kindteams. Ouders en jongeren kunnen bij deze teams aankloppen voor informatie, advies en hulp. Dat is voor de professionals een nieuwe werkwijze, die vragen op kan roepen. Kennisconsortium KetJA staat hen daarom bij.

De Kenniswerkplaats Transformatie Jeugd Amsterdam (Koploper KetTJA) is een samenwerking van het Verwey-Jonker Instituut (penvoerder), gemeente Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Inholland, VU Amsterdam, Netwerk Effectieve Jeugdzorg Amsterdam (NEJA), GGD Amsterdam, Trias Pedagogica, Stichting Interculturele Participatie en Integratie (S-IPI), de Ouder- en Kindteams Amsterdam en het Jeugdplatform Amsterdam. De werkplaats wordt gefinancierd door ZonMW en de gemeente Amsterdam. Vanuit haar verantwoordelijkheid voor de hulp aan jeugd en gezinnen in Amsterdam is de gemeente zowel opdrachtgever als gesprekspartner.

Associate lector Roel van Goor van Hogeschool Inholland en Mariska van der Steege, namens de Ouder- en Kindteams betrokken bij de leerlijn van medewerkers in de organisatie, gaven een bijzonder en mooi interview over KetJA aan Zorgpact. Van Goor en Van der Steege verwoorden in het artikel wat door de samenwerkende partijen wordt gedaan doen om het jeugdstelsel in Amsterdam met kennis te ondersteunen.

Het artikel is hier te lezen. Meer informatie over KetJA bij Marjolijn Distelbrink via mdistelbrink@verwey-jonker.nl.