Onafhankelijk onderzoek actueel en richtinggevend

Ahmed Hamdi in gesprek met Het Parool over informeel islamitisch onderwijs

21 december 2017

Hoe is het informeel islamitisch onderwijs in moskeeën in Amsterdam-West vormgegeven? In een verkennend rapport beschrijven onderzoekers Ahmed Hamdi, Trees Pels en Soukaina el Jaouhari de lessen in negen moskeeën, de ambities en ideeën van de besturen voor de toekomst en brengen zij in kaart welke behoeften er leven.

Ongeveer 2.500 kinderen vanaf 5 jaar volgen in de negen moskeeën Arabische taallessen en religieuze lessen. Stadsdeel Amsterdam-West vroeg de onderzoekers om vanuit een positieve benadering te bekijken hoe dit informele onderwijs is vormgegeven en hoe het aansluit bij de belevingswerelden van kinderen. Denk aan thuissitutie, de moskee, school en de samenleving.

Het Parool sprak met onderzoeker Ahmed Hamdi over het onderzoek waaruit onder meer blijkt dat kinderen die koranlessen krijgen geen lijfstraffen meer krijgen. ‘De moskeeën stonden een open en kindvriendelijke aanpak voor en kinderen slaan was, meer of minder recent, taboe verklaard,’ aldus Hamdi. Daarnaast geeft hij aan dat de helft van de moskeeën open staat voor een stevigere verbinding van het koranonderwijs met de Nederlandse samenleving. ‘Dat is een positieve ontwikkeling’, aldus Hamdi in Het Parool.

Lees hier het artikel. Het gehele rapport is hier te vinden.