Onafhankelijk onderzoek actueel en richtinggevend

Hulpverlening en schending van zelfbeschikkingsrecht: dilemma's en oplossingen

3 oktober 2017

Zelfs in een modern land als Nederland vindt met enige regelmaat schending plaats van fundamentele rechten die verband houden met het zelfbeschikkingsrecht. Onder deze schendingen vallen huwelijksdwang, kindhuwelijken, achterlating, eergerelateerd geweld en gedwongen isolement. Maar, ook intolerantie ten aanzien van homoseksualiteit en transgenders vallen hier onder.
 
Het Verwey-Jonker Instituut heeft in samenwerking met Movisie onderzocht met welke dilemma’s professionals te maken hebben. Hierbij gaat het om hulpverlening met betrekking tot gedwongen partnerkeuze en relatievorming aan cliënten met een niet-Nederlandse of bi-culturele achtergrond. Zowel het perspectief van de hulpverleners als van de hulpzoekenden wordt beschreven.

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, op basis van een literatuuronderzoek, focusgroepen met hulpverleners en hulpzoekenden, interviews met hulpzoekenden en expertmeetings. De rapportage is hier te downloaden.

Meer weten? Neem contact op met Drs. Eliane Smits van Waesberghe