Onafhankelijk onderzoek actueel en richtinggevend

Hoe kan landelijke informatie bijdragen aan lokale uitvoering?

30 juni 2017

Voor beleidsmakers en uitvoerders is het vaak lastig om landelijke gegevens binnen het sociaal domein, om te zetten naar de praktijk. Dergelijke gegevens worden verzameld in Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD).

Het Verwey-Jonker Instituut werkt samen met het gemeentelijk kwaliteitsinstituut KING, het centrum voor sociaal-maatschappelijke vraagstukken CMO STAMM en vier Drentse gemeenten (Emmen, Hoogeveen, De Wolden en Coevorden) aan een experiment. Binnen dit experiment wordt er in kaart gebracht hoe landelijke informatie kan bijdragen aan lokale uitvoering van beleid ten opzichte van kwetsbare ouderen in Drenthe.

Vandaag verscheen in het VNG magazine een artikel over dit project.