Onafhankelijk onderzoek actueel en richtinggevend

Hoe kan de Haagse jeugdhulp beter in contact komen met moeilijke bereikbare doelgroepen?

11 mei 2017

Gezinnen met een migratieachtergrond en/of lage inkomensgroepen zijn lastig te bereiken voor jeugdhulp. Bij deze groepen leven juist relatief veel vragen over opvoeding, maar zij voelen angst of schroom om hulp te vragen. Of ze missen de juiste kennis of vaardigheden om jeugdhulp te vinden. De gemeente Den Haag vroeg het Verwey-Jonker onderzoek te doen in hoeverre hun jeugdhulp gezinnen met een migratieachtergrond en/of lage inkomensgroepen bereikt en om met verbetervoorstellen te komen.

Opvallend was dat er verschil blijkt te zitten tussen het bereik van de verschillende migrantengroepen. Turks-Nederlandse gezinnen worden relatief het minst goed bereikt. Jeugd met een Antilliaanse achtergrond maakt relatief veel gebruik van jeugdhulp. Het rapport beschrijft vijf werkzame elementen die het bereik van de jeugdhulp vergroten. Denk dan aan het actief benaderen van deze groepen, maatwerk met oog voor culturele verschillen en de samenwerking met bijvoorbeeld informele sleutelfiguren in de wijk. Op basis van deze succesfactoren zijn een aantal aanbevelingen geformuleerd, zoals het vergroten van de diversiteit onder medewerkers van het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Op basis van het rapport heeft het Haagse college een plan van aanpak gemaakt dat staat beschreven in Afdoening motie ‘Vergroten bereik preventieve jeugdhulp’.

Meer informatie over het bereiken van inwoners met een migratieachtergrond vindt u op de website van Kennisplatform Integratie & Samenleving. Daar vindt u ook een webdossier over Wijkteams en diversiteit.

De resultaten van het onderzoek vindt u hier
Heeft u hier vragen over, neem dan contact op met Hans Bellaart, hbellaart@verwey-jonker.nl.