Onafhankelijk onderzoek actueel en richtinggevend

Evaluatie Playing for Succes overhandigd

4 december 2017

De resultaten van het rapport Playing for Succes Rotterdam 2016-2017. Een evaluatie: successen, verbeterpunten en aanbevelingen, zijn vorige week overhandigd aan de directeuren van voetbalclub Excelsior en Rotterdam Basketbal.

Onderzoekers Anna Jansma en Maaike van Rooijen waren aanwezig bij de overhandiging. Jansma en Van Rooijen hebben het programma over het schooljaar 2016-2017 geƫvalueerd. Jansma vertelde de aanwezigen op de bijeenkomst meer over de uitkomsten en beantwoordde vragen over het onderzoek.

Playing for Succes (PfS) is een naschools programma voor leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 van Rotterdamse basisscholen. Het programma heeft tot doel de ontwikkeling van zogenoemde soft skills te bevorderen bij leerlingen die door verminderd zelfvertrouwen, verminderde schoolmotivatie of andere sociaalemotionele oorzaken minder goed presteren op school. Soft skills zijn vaardigheden waarvan bekend is dat ze samenhangen met een gezonde en succesvolle toekomst. In Rotterdam kunnen leerlingen bij voetbalclub Excelsior en Rotterdam Basketbal deelnemen aan PfS.

Op basis van eerder onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut, waaruit blijkt dat PfS Rotterdam effectief is voor een specifieke doelgroep, namelijk leerlingen met een laag cognitief zelfvertrouwen, deed PfS Rotterdam in het schooljaar 2016-2017 een aantal aanpassingen in de opzet en werkwijze van het programma. Het doel van deze aanpassingen is om het effect op de ontwikkeling van soft skills te vergroten. In het huidige rapport is er gekeken naar successen en verbeterpunten.

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Stichting de Verre Bergen. Benieuwd naar de resultaten? De evaluatie is hier te downloaden.