Onafhankelijk onderzoek actueel en richtinggevend

Evaluatie Kennisplatform Integratie & Samenleving positief

8 augustus 2017

De evaluatie van het Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) heeft een positief resultaat opgeleverd. De evaluatie is begin dit jaar uitgevoerd door organisatieadviesbureau Berenschot in opdracht van het ministerie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het ministerie heeft dan ook besloten om het programma voort te zetten.

KIS heeft de afgelopen jaren goede resultaten heeft geboekt, concludeert Berenschot. In het bijzonder wordt het rapport over stagediscriminatie genoemd; Mbo en de stagemarkt: wat is de rol van discriminatie? Uit dit rapport blijkt dat studenten met een niet-westerse achtergrond vaker worden afgewezen als zij solliciteren naar een stage. Dit rapport is breed opgepakt en heeft veel media-aandacht gekregen.

Naast de positieve punten die Berenschot noemt, doet het bureau ook een aantal aantal aanbevelingen ter verbetering van de positie, werkrelaties en werkinhoud van KIS. Het spreekt voor het programma dat KIS op een aantal van deze punten eerder al stappen heeft ondernomen.

KIS is een samenwerking van het Verwey-Jonker Instituut en Movisie. Berenschot is positief over deze samenwerkingsvorm. De beide onderzoeksbureaus vullen elkaar goed aan, en de bestaande kennis en netwerken komen het programma ten goede, aldus Berenschot.

Voor het einde van dit jaar schrijft KIS een meerjarenplan op basis van de aanbevelingen van Berenschot. Samen met de stappen die al ondernomen zijn, zal dit de komende jaren leiden tot een versterking van het programma. Benieuwd naar KIS? Bezoek hier de website. Het evaluatierapport kunt u hier downloaden.