Onafhankelijk onderzoek actueel en richtinggevend

De effecten van hulpverlening echt goed in beeld brengen? Kom naar de training Effectencalculator!

12 april 2018

Sinds de transformatie van het sociaal domein wordt er op een nieuwe manier gewerkt in welzijn en zorg. Er wordt hierbij veel verwacht van interventies, zoals bijvoorbeeld buurtteams en wijkteams. Hoe pakken deze vernieuwingen uit in de praktijk? Voor professionals, beleidsmakers en onderzoekers blijkt het lastig om de meerwaarde van een nieuwe werkwijze in beeld te krijgen. Worden en voelen mensen zich daadwerkelijk beter geholpen? Hoe houd je de kosten van ondersteuning laag? Wat is er nodig om de transformatie verder vorm te geven? Om u te helpen deze vragen te beantwoorden is de Effectencalculator ontwikkeld.

Met de Effectencalculator brengt u het maatschappelijk rendement van een interventie of werkwijze in beeld. In een constructief gesprek met alle betrokken zet u op een rij welke ondersteuning geleverd wordt, wat dit betekent voor de individuele cliënt en wat de ondersteuning kost. Het maatschappelijk rendement rekent u uit met een digitale applicatie, waarmee u de uitkomsten grafisch in beeld kunt brengen.

De training

We hebben een training ontwikkeld die deelnemers vaardig maakt in het gebruik van de Effectencalculator. In de training leert u zelfstandig een gesprek te begeleiden en de uitkomsten hiervan te rapporteren. Ook leert u de digitale applicatie die bij het instrument hoort, te hanteren. Aan het eind van het traject bent u gecertificeerd ‘Effectencalculateur’.

De training is onder meer geschikt voor
:

onderzoekers die graag een goed werkend, beproefd instrument willen gebruiken voor kwalitatief onderzoek;
beleidsmedewerkers die met lokaal betrokkenen willen ontdekken hoe beleid in de praktijk uitpakt;
sociale professionals en hun coördinatoren/teammanagers, die zelf casuïstiek onder de loep willen nemen om hiervan te leren, bijvoorbeeld in het kader van intervisie.

De training heeft drie onderdelen
:

Basistraining (eerste dag): aandacht voor de achtergrond van het instrument, gesprekoefening, uitleg over de verschillende toepassingsmogelijkheden van het instrument en de voorbereiding/begeleiding van het gesprek rond de Effectencalculator.
Instrumenttraining (tweede dag): tweede gesprekoefening, introductie digitale applicatie en toepassing op eigen werkpraktijk.
Tweemaal ervaring opdoen: het inzetten van de effectencalculator op een eigen casus (of een zelfgekozen casus elders in het land), en het uitwerken hiervan. U wordt hierbij door ons begeleid op afstand.

De volgende tweedaagse training vindt plaats op 15 en 29 mei in Rotterdam, van 10:00-16:30. De kosten bedragen € 950 per persoon voor het totale traject. Na de training kunt u gebruik blijven maken van de Effectencalculator-applicatie, inclusief toekomstige updates. Ook het andere werkmateriaal blijft digitaal beschikbaar. Tevens bent u na de training lid van de ‘vakgemeenschap’ van Effectencalculateurs. In dit verband worden in een of twee bijeenkomsten per jaar ervaringen gedeeld en ontwikkelrichtingen van het instrument verkend.

Meer informatie? Zie de website van de Effectencalculator.