Onafhankelijk onderzoek actueel en richtinggevend

Burgerdialogen Maastricht

16 oktober 2018

Wat moet er volgens jou bovenaan de Europese agenda?

Europa is een uniek samenlevingsmodel waarin democratie centraal zou moeten staan, stelde de Franse president Macron in een toespraak in Straatsburg in april dit jaar. Om dit samenlevingsmodel ook in deze tijden te laten slagen, moeten Europese burgers nauwer worden betrokken bij het vernieuwen van de Europese Unie. Met dit doel worden er in elke EU-lidstaat lokale dialogen over de toekomst van Europa gehouden. 

Op vrijdag 19 oktober van 16:00 tot 18:00 uur organiseren we samen met Jonge Europese Federalisten een EU-dialoog in de Centre Céramique, Avenue Céramique 50 in Maastricht. Tijdens deze borrel gaan we met elkaar in gesprek over thema’s zoals veiligheid, immigratie, natuur, welvaart, onderwijs, economie, gezondheidszorg, democratie en Europese samenwerking.

Welke toekomst zie jij voor jezelf en anderen binnen de Europese Unie? Over welke onderwerpen wil je dat Europese leiders het met elkaar eens worden? Wat staat voor jou bovenaan, of juist onderaan, de Europese agenda? We nodigen je graag uit om jouw ideeën te delen tijdens de Maastrichtse dialoog. De uitkomst van de bijeenkomst wordt samen met de inbreng van vier andere Nederlandse steden en de uitkomsten van dialogen in de 27 lidstaten van de EU gebruikt voor het bepalen van de prioriteiten voor de EU voor de komende vijf tot tien jaar. 

De bijeenkomst is gratis toegankelijk, maar aanmelden is nodig en kan per e-mail via info@netdem.nl.