Vind hier alle dienstverleners met het Blik op Werk Keurmerk.
Zoek op naam van een dienstverlener of op plaats:

Gericht aan de slag met duurzame inzetbaarheid. Vind hier alle licentienemers, die werken volgens de principes van het 'Huis van Werkvermogen':

Vind hier alle dienstverleners met het Blik op Werk Keurmerk.
Zoek op naam van een dienstverlener of op plaats:

Loonwaardebepaling

Op 1 januari 2015 is de Participatiewet ingevoerd.  Dat betekent voor gemeenten dat zij verantwoordelijk zijn voor de ondersteuning voor mensen met een verminderd arbeidsvermogen en die geen recht hebben op een uitkering op grond van een van de socialezekerheidswetten. 

Voor werknemers die niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen komen er regels voor het bepalen van de loonwaarde. Blik op Werk heeft van de Werkkamer en het ministerie van SZW de opdracht gekregen om loonwaardesystemen te valideren en de gebruikers van die methode te certificeren.
Naar aanleiding van dit valideringstraject zijn de kenmerken van de gevalideerde methodieken opgenomen in de loonwaardegids. Voor gemeenten is de loonwaardegids een belangrijk instrument voor het selecteren van een loonwaardemethodiek in een bepaalde arbeidsmarktregio. 

De loonwaardegids voor 2016 kunt u hier downloaden

Hoe werkt deze site? Opmerkingen?